Vinaora Nivo Slider

Projekt Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

KOŁOBRZESKI KLUB SENIORA

 

Informacje o 500+

Aktualności

Opublikowany 13/11/2017, 13:28
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresami: Wychowawca w świetlicy środowiskowej Wychowawca w świetlicy środowiskowej - zastępstwo
Opublikowany 16/10/2017, 12:59
INFORMACJA   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU ZARZĄDZENIEM NR 32/2017 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017R. USTALIŁ DZIEŃ WOLNY OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW MOPS, ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 11 LISTOPADA 2017R., NA DZIEŃ...
Opublikowany 23/08/2017, 09:12
  W dniach 29.08.2017 r. - 8.09.2017 r. w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany będzie projekt socjalny „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek. Koordynatorem projektu jest specjalista...
Opublikowany 28/07/2017, 13:40
Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 Informujemy, że począwszy od dnia 1.08.2017. obowiązują nowe wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) i funduszu alimentacyjnego. Wzory te zostały zmienione z dniem 1...
Opublikowany 03/07/2017, 11:32
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze...
Opublikowany 19/06/2017, 12:13
"Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"   Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Realizatorami projektu są specjaliści pracy socjalnej Pani Justyna Lewandowska-Paruch i...

 

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

J,

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

iod dnia 1 października 2017r.  osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Kołobrzeg, mogą skorzystać z pomocy w formie całodobowego pobytu w Ogrzewalni.
 
Warunkiem przyjęcia do Ogrzewalni jest zachowanie trzeźwości.
 
Ogrzewalnia przy ul. Zwycięzców 12 czynna będzie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia od 01.10.2017r do 30.04.2018r.

WYPŁATA W KASIE ZASIŁKÓW STAŁYCH, OKRESOWYCH I CELOWYCH W MIESIĄCU STYCZEŃ

A, B, C, D - 08.01.2018 r
E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M - 09.01.2018 r
 N, O, P - 10.01.2018 r
R, S, T, U, W, Z - 11.01.2018 r

DODATKOWE TERMINY - 23.01.2018, 29.01.2018 r.
PROJEKT - 29.01.2018 r.

WYPŁATA W KASIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I 500+ W MIESIĄCU STYCZNIA

A, B, C, D, E, F, G - 12.01.2018 r
H, I, J - 15.01.2018 r.
K, L - 16.01.2018 r
Ł, M - 17.01.2018 r
N, O, P - 18.01.2018 r
R, S - 19.01.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 22.01.2018 r.

Niepodjęte - 25.01.2018, 26.01.2017 r.

PRZELEWY BANKOWE

12.01.2018 r, dodatkowy termin: 26.01.2018 r

Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS.

 
 
 
 
 
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539