Vinaora Nivo Slider

Projekt Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

KOŁOBRZESKI KLUB SENIORA

 

Informacje o 500+

Aktualności

Opublikowany 03/07/2017, 09:32
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze...
Opublikowany 19/06/2017, 10:13
"Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"   Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Realizatorami projektu są specjaliści pracy socjalnej Pani Justyna Lewandowska-Paruch i...
Opublikowany 07/06/2017, 09:42
Dnia 09.06.2017r. o godz. 14:00 – 16:00  na terenie miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Pracy Socjalnej i Wspierania...
Opublikowany 31/05/2017, 06:44
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska: Kasjer. Więcej informacji tutaj.  
Opublikowany 18/05/2017, 08:02
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska: Inspektor ds. BHP. Więcej informacji tutaj.  
Opublikowany 12/05/2017, 08:06
Dnia 13.05.2017 roku o godzinie 12:00-15:00 na terenie Ośrodka Charytatywnego dla Dzieci pw. św. Aniołów Stróżów  przy ul. Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Dział Pracy...

 

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

J,

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 26 października 2016 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 18:00 do 08:00
przy ul. Zwycięzców 12

 

WYPŁATA W KASIE ZASIŁKÓW STAŁYCH, OKRESOWYCH I CELOWYCH W MIESIĄCU LIPIEC

A, B, C, D, E, F - 07.07.2017 r.
G, H, I, J, K - 10.07.2017 r.
L, Ł, M, N, O - 11.07.2017 r.
P, R, S - 12.07.2017 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 13.07.2017 r.

WYPŁATA W KASIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I 500+ W MIESIĄCU LIPIEC

PRZELEW BANKOWY A-Ż: 14.07.2017 r.

A, B, C - 14.07.2017 r.
D, E, F, G, H, I - 17.07.2017 r.
J, K, L - 18.07.2017 r.
Ł, M, N, O, P - 19.07.2017 r.
R, S - 20.07.2017 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 21.07.2017 r.

Niepodjęte - 25.07.2017, 26.07.2017 r.

 
 
 
 
 
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539