Vinaora Nivo Slider

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

KOŁOBRZESKI KLUB SENIORA

 

Informacje o 500+

Aktualności

Opublikowany 15/11/2016, 13:47
Poniżej przedstawiamy Państwu film instruktażowy w jaki sposób uzyskać Pomoc Żywnościową: Twoja przeglądarka nie wspiera wideo
Opublikowany 02/11/2016, 09:40
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU OGŁOSZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr Oferty  - OK/ 111/01/16 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Okopowa 15 NAZWA STANOWISKA PRACY  -  Podinspektor...
Opublikowany 20/10/2016, 12:26
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego. Działalność Ośrodka ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w celu poprawy sytuacji osób...
Opublikowany 04/10/2016, 09:53
UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe oraz prawne, które odbędzie się w dniu  12 października 2016 (środa)...
Opublikowany 08/09/2016, 07:23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje: W nowym okresie zasiłkowym 2016/2017, trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku, ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych tj.: zasiłek rodzinny...
Opublikowany 01/09/2016, 07:56
Szanowni Klienci Informujemy, że począwszy od dnia 1.09.2016r. przyjęcia interesantów w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w sprawach: świadczeń rodzinnych świadczenia wychowawczego (500+) funduszu alimentacyjnego będą odbywać się wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej. Rezerwacji mogą Państwo dokonać...

 

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 26 października 2016 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 18:00 do 08:00
przy ul. Zwycięzców 12

 

WYPŁATA W KASIE ZASIŁKÓW STAŁYCH I OKRESOWYCH W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

A, B, C, D - 06.12.2016 r.
E, F, G, H, I, J - 07.12.2016 r.
K, L - 07.12.2016 r.
Ł, M, N, O - 08.12.2016 r.
P, R, S - 08.12.2016 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 09.11.2016 r.

WYPŁATA W KASIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I 500+ W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

A, B, C, D - 12.12.2016 r.
E, F, G, H, I, J - 13.12.2016 r.
K, L, Ł, M - 14.12.2016 r.
N, O, P - 15.12.2016 r.
R, S - 16.12.2016 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.12.2016 r.

PRZELEW BANKOWY A-Ż: 12.12.2016 r.

Stypendia - 22.12.2016 r.
Niepodjęte - 21.12.2016, 22.12.2016 r.

 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539