Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 listopada 2018.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider
"Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"
 
Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Realizatorami projektu są specjaliści pracy socjalnej Pani Justyna Lewandowska-Paruch i Pani Elżbieta Sikora, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny) w Kołobrzegu.
 
W ostatnich latach wzrasta dostępność do środków odurzających oraz alkoholu, co powoduje  obniżanie wieku  pierwszego kontaktu i eksperymentowania ze środkami odurzającymi. Młodość to okres poszukiwań i odkrywania nowych nieznanych obszarów życia. Młody człowiek pragnie doświadczać przyjemnych uczuć, a gdy pojawiają się te przykre, chce zmniejszyć ich dolegliwość i czas trwania. Młodzi ludzie ciekawi świata, pełni energii i nieświadomi mechanizmów, które nimi rządzą nie zawsze potrafią dokonać prawidłowych wyborów. Dlatego pragniemy, aby nasze działania poza rozwijaniem różnych talentów, uczyły również młodzież asertywności, niezbędnej do powiedzenia zdecydowanego nie używkom oraz wyboru młodego życia wolnego od alkoholu i narkotyków.
Projekt ma działanie profilaktyczne i edukacyjne będące alternatywą wobec uzależnień. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 10-15 lat, których rodzice korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej  Założeniem projektu jest kształtowanie młodego pokolenia do podejmowania właściwych wyborów z nakierowaniem na refleksje i najwyższe wartości. Realizowany będzie dnia 26 czerwca 2017r. i dnia 9 września 2017r. w formie dwóch wycieczek wyjazdowych.
Dnia 26.06.2017r. odbędzie się wycieczka do Agroturystyki „Alte Farm” w Rusowie, gdzie odbędą się zajęcia rekreacyjno – sportowe. Ponadto będą prowadzone zajęcia z nauki golfa oraz zwiedzany będzie Park Podworski w Rusowie. Specjalista terapii uzależnień Pani Małgorzata Szczubkowska poprowadzi pogadankę edukacyjną na temat uzależnień, a Pan Dariusz Dąbrowski zapewni wspólną zabawę oraz wskaże formy spędzania wolnego czasu.
Dnia 09.09.17r. odbędzie się druga wycieczka polegająca na zwiedzaniu ogrodów tematycznych, ogrodu  z labiryntem i wieżą widokową w Ogrodach „Hortulus” w Dobrzycy (ogród francuski, śródziemnomorski, kamienny, skalny, wodny). Psycholog Pan Jacek Pawłowski poprowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień.
 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu wrzesień 2018

A, B, C, D - 07.09.2018 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.09.2018 r.
K, L, Ł - 10.09.2018 r.
M, N, O, P - 10.09.2018 r.
R, S - 11.09.2018 r. 
T, U, W, Z - 11.09.2018 r.


PROJEKT - 21.09.2018 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu wrzesień 2018

A, B, C, D - 12.09.2018 r
E, F, G, H, I, J - 13.09.2018 r.
K, L - 14.09.2018 r
Ł, M, N, O, P - 17.09.2018 r
R, S - 18.09.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.09.2018 r.

ŚW.NIEPODJĘTE -  25, 26.09.2018 r.                

PRZELEWY BANKOWE

ŚW.RODZ.500+  - 12.09.2018 r.