Vinaora Nivo Slider
"Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"
 
Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Realizatorami projektu są specjaliści pracy socjalnej Pani Justyna Lewandowska-Paruch i Pani Elżbieta Sikora, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny) w Kołobrzegu.
 
W ostatnich latach wzrasta dostępność do środków odurzających oraz alkoholu, co powoduje  obniżanie wieku  pierwszego kontaktu i eksperymentowania ze środkami odurzającymi. Młodość to okres poszukiwań i odkrywania nowych nieznanych obszarów życia. Młody człowiek pragnie doświadczać przyjemnych uczuć, a gdy pojawiają się te przykre, chce zmniejszyć ich dolegliwość i czas trwania. Młodzi ludzie ciekawi świata, pełni energii i nieświadomi mechanizmów, które nimi rządzą nie zawsze potrafią dokonać prawidłowych wyborów. Dlatego pragniemy, aby nasze działania poza rozwijaniem różnych talentów, uczyły również młodzież asertywności, niezbędnej do powiedzenia zdecydowanego nie używkom oraz wyboru młodego życia wolnego od alkoholu i narkotyków.
Projekt ma działanie profilaktyczne i edukacyjne będące alternatywą wobec uzależnień. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 10-15 lat, których rodzice korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej  Założeniem projektu jest kształtowanie młodego pokolenia do podejmowania właściwych wyborów z nakierowaniem na refleksje i najwyższe wartości. Realizowany będzie dnia 26 czerwca 2017r. i dnia 9 września 2017r. w formie dwóch wycieczek wyjazdowych.
Dnia 26.06.2017r. odbędzie się wycieczka do Agroturystyki „Alte Farm” w Rusowie, gdzie odbędą się zajęcia rekreacyjno – sportowe. Ponadto będą prowadzone zajęcia z nauki golfa oraz zwiedzany będzie Park Podworski w Rusowie. Specjalista terapii uzależnień Pani Małgorzata Szczubkowska poprowadzi pogadankę edukacyjną na temat uzależnień, a Pan Dariusz Dąbrowski zapewni wspólną zabawę oraz wskaże formy spędzania wolnego czasu.
Dnia 09.09.17r. odbędzie się druga wycieczka polegająca na zwiedzaniu ogrodów tematycznych, ogrodu  z labiryntem i wieżą widokową w Ogrodach „Hortulus” w Dobrzycy (ogród francuski, śródziemnomorski, kamienny, skalny, wodny). Psycholog Pan Jacek Pawłowski poprowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień.
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539