Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 listopada 2018.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 


 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • osoby bezrobotne (w pierwszej kolejności z III profilem),
 • osoby nieaktywne zawodowo,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby korzystające z PO PŻ 
Aktualna edycja projektu trwa od 01 lipca 2017 r. do 31 maja 2018 r.
 

Co oferujemy w ramach projektu?

 
I. Dla wszystkich uczestników:
 
 1. Wsparcie pracownika socjalnego w oparciu o kontrakt socjalny, możliwość udziału  w projekcie socjalnym.
 2. Spotkania ze specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów i pokonywania trudności życiowych (indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, itp.).
 3. Udział w kursach i szkoleniach o charakterze edukacyjnym podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy (szkolenia zawodowe lub inne nieodzowne na rynku pracy).
 4. Udział w ciekawych spotkaniach integracyjnych lub kulturalnych (razem z dziećmi lub innymi osobami bliskimi z rodziny i otoczenia) – co najmniej raz w kwartale.
 5. Zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym  z przeznaczeniem na wsparcie udziału w projekcie (m.in. finansowanie kosztów: opieki na dziećmi w czasie zajęć projektowych, dojazdów na zajęcia projektowe, itd.)
 6. Wsparcie towarzyszące: badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW. 
 
II. Dla osób bezrobotnych z III profilu dodatkowo:
 1. Wsparcie trenera pracy, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań prozawodowych, pomoc w poszukiwaniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Spotkania z doradcą zawodowym: opracowanie dokumentów aplikacyjnych, badanie predyspozycji i preferencji zawodowych, efektywne sposoby poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
 3. Zdobywanie doświadczenia zawodowego na rynku pracy:
  • możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawcy, czyli sprawdzenie się w konkretnych obowiązkach służbowych + wysokie stypendium stażowe,
  • możliwość odbycia wolontariatu, itp.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 
 • z pracownikami socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (budynek CSS ul. Okopowa 15A, I piętro) – w godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 15.30 
lub 
 • z koordynatorem projektu, tel. 94 35 52 319 – w godz. 7.30 – 15.30.  
 
 
 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu wrzesień 2018

A, B, C, D - 07.09.2018 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.09.2018 r.
K, L, Ł - 10.09.2018 r.
M, N, O, P - 10.09.2018 r.
R, S - 11.09.2018 r. 
T, U, W, Z - 11.09.2018 r.


PROJEKT - 21.09.2018 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu wrzesień 2018

A, B, C, D - 12.09.2018 r
E, F, G, H, I, J - 13.09.2018 r.
K, L - 14.09.2018 r
Ł, M, N, O, P - 17.09.2018 r
R, S - 18.09.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.09.2018 r.

ŚW.NIEPODJĘTE -  25, 26.09.2018 r.                

PRZELEWY BANKOWE

ŚW.RODZ.500+  - 12.09.2018 r.