Vinaora Nivo Slider

 


 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • osoby bezrobotne (w pierwszej kolejności z III profilem),
 • osoby nieaktywne zawodowo,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby korzystające z PO PŻ 
Aktualna edycja projektu trwa od 01 lipca 2017 r. do 31 maja 2018 r.
 

Co oferujemy w ramach projektu?

 
I. Dla wszystkich uczestników:
 
 1. Wsparcie pracownika socjalnego w oparciu o kontrakt socjalny, możliwość udziału  w projekcie socjalnym.
 2. Spotkania ze specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów i pokonywania trudności życiowych (indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, itp.).
 3. Udział w kursach i szkoleniach o charakterze edukacyjnym podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy (szkolenia zawodowe lub inne nieodzowne na rynku pracy).
 4. Udział w ciekawych spotkaniach integracyjnych lub kulturalnych (razem z dziećmi lub innymi osobami bliskimi z rodziny i otoczenia) – co najmniej raz w kwartale.
 5. Zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym  z przeznaczeniem na wsparcie udziału w projekcie (m.in. finansowanie kosztów: opieki na dziećmi w czasie zajęć projektowych, dojazdów na zajęcia projektowe, itd.)
 6. Wsparcie towarzyszące: badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW. 
 
II. Dla osób bezrobotnych z III profilu dodatkowo:
 1. Wsparcie trenera pracy, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań prozawodowych, pomoc w poszukiwaniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Spotkania z doradcą zawodowym: opracowanie dokumentów aplikacyjnych, badanie predyspozycji i preferencji zawodowych, efektywne sposoby poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
 3. Zdobywanie doświadczenia zawodowego na rynku pracy:
  • możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawcy, czyli sprawdzenie się w konkretnych obowiązkach służbowych + wysokie stypendium stażowe,
  • możliwość odbycia wolontariatu, itp.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 
 • z pracownikami socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (budynek CSS ul. Okopowa 15A, I piętro) – w godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 15.30 
lub 
 • z koordynatorem projektu, tel. 94 35 52 319 – w godz. 7.30 – 15.30.  
 
 
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539