Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 listopada 2018.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Informujemy, że począwszy od dnia 1.08.2017. obowiązują nowe wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) i funduszu alimentacyjnego. Wzory te zostały zmienione z dniem 1 sierpnia br. zarówno  dla starego (2016/2017), jak  i nowego okresu świadczeniowego (2017/2018) 
Nowe wzory wniosków można pobrać w siedzibie ośrodka przy ul. Okopowej 15 lub tutaj:
 
 
Interesanci, w wyżej wymienionych sprawach będą przyjmowani od dnia 1.08.2017 w siedzibie MOPS w Kołobrzegu wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.
 
Przyjęcia interesantów będą się odbywać w godzinach:
 
8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 
10.30- 17.30 w czwartek
Piątek jest dniem bez interesanta.
 
Rezerwacji mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny tutaj.
 
W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 397 w godz.   7.30-8.30.
 
Informujemy, że istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w sekretariacie ośrodka pokój 116 (bez sprawdzenia wniosku) albo za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz Profil Zaufany, a wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ dodatkowo przez bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
 
Więcej szczegółowych informacji o zmianach w programie Rodzina 500+Można znaleźć na stronie internetowej:
 
Przypominamy:
 
Świadczenia rodzinne obejmują następujące rodzaje świadczeń:
  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenie za życiem
 
Świadczenie wychowawcze czyli 500+, przysługuje:
  • na drugie i kolejne dzieci bez względu na dochód lub
  • na pierwsze i kolejne dzieci, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
 
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji, prowadzonej prze komornika sądowego, jeżeli dochód  nie przekracza kryterium dochodowego. 
 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu wrzesień 2018

A, B, C, D - 07.09.2018 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.09.2018 r.
K, L, Ł - 10.09.2018 r.
M, N, O, P - 10.09.2018 r.
R, S - 11.09.2018 r. 
T, U, W, Z - 11.09.2018 r.


PROJEKT - 21.09.2018 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu wrzesień 2018

A, B, C, D - 12.09.2018 r
E, F, G, H, I, J - 13.09.2018 r.
K, L - 14.09.2018 r
Ł, M, N, O, P - 17.09.2018 r
R, S - 18.09.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.09.2018 r.

ŚW.NIEPODJĘTE -  25, 26.09.2018 r.                

PRZELEWY BANKOWE

ŚW.RODZ.500+  - 12.09.2018 r.