Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Slider
 
W dniach 29.08.2017 r. - 8.09.2017 r. w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany będzie projekt socjalny „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek.
Koordynatorem projektu jest specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, pracownik Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny  w MOPS w Kołobrzegu.
 
Projekt skierowany jest do 10 matek samotnie wychowujących dzieci, objętych wsparciem tutejszego ośrodka.
W ramach projektu zaplanowano zajęcia ruchowe i manualne dla matek z dziećmi oraz warsztaty edukacyjne z pedagogiem i psychologiem dla samotnych mam. Realizowany projekt ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka i jego potrzeb, poprawę komunikacji i relacji matka – dziecko, kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podniesienie umiejętności rozładowywania napięcia i negatywnych emocji w relacjach matka – dziecko.
Partnerami w realizacji projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie KROPKA – „Wolni od uzależnień” z siedzibą w Kołobrzegu.
 
Projekt nie wymaga wkładu środków finansowych, jednak w jego realizację włączyły się firmy przyjazne lokalnej społeczności, popierające nowe rozwiązania w pracy na rzecz innych osób, które zgodziły się wesprzeć projekt:
- Cafe& Restaurant ZŁOTA Paweł Nagilun, Kołobrzeg, ul. Gierczak 27a
- Agencja Reklamy PIXEL Dariusz Soboń, Kołobrzeg, ul. Budowlana 27.
 

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu czerwiec 2018

A, B, C, D - 07.06.2018 r.
E, F, G, H, I, J, - 08.06.2018 r.
K, L, Ł - 08.06.2018 r.
M, N, O, P - 11.06.2018 r.
R, S - 12.06.2018 r. 
T, U, W, Z - 13.06.2018 r.

STYPENDIA  - 25.06.2018 r.
PROJEKT - 22.06.2018 r.

FUND.ALIMENT. - 06.06.2018 r.

 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu czerwiec 2018

A, B, C, D - 14.06.2018 r
E, F, G, H, I, J - 15.06.2018 r.
K, L - 18.06.2018 r
Ł, M - 19.06.2018 r
N, O, P - 19.06.2018 r
R, S - 20.06.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 21.06.2018 r.

ŚW.NIEPODJĘTE -  25, 26.06.2018 r.                

PRZELEWY BANKOWE

ŚW.RODZ.500+  - 14.06.2018 r.