Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 listopada 2018.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Wzory wniosków dla Świadczeń Rodzinnych:

I. Zasiłek rodzinny - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 
 
II. Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 
 
III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 
 
IV.  Zasiłek pielęgnacyjny
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
 
V. Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 
 
VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 
 
VII. Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017r. 
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
 
 
 
  
 

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu lipiec 2018

A, B, C, D - 09.07.2018 r.
E, F, G, H, I, J, - 09.07.2018 r.
K, L, Ł - 10.07.2018 r.
M, N, O, P - 10.07.2018 r.
R, S - 11.07.2018 r. 
T, U, W, Z - 11.07.2018 r.


PROJEKT - 20.07.2018 r.

FUND.ALIMENT. - 06.07.2018 r.

 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu lipiec 2018

A, B, C, D - 12.07.2018 r
E, F, G, H, I, J - 13.07.2018 r.
K, L - 16.07.2018 r
Ł, M - 17.07.2018 r
N, O, P - 17.07.2018 r
R, S - 18.07.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.07.2018 r.

ŚW.NIEPODJĘTE -  25, 26.07.2018 r.                

PRZELEWY BANKOWE

ŚW.RODZ.500+  - 12.07.2018 r.