Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Projekt Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

 

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

Klub Senior+ w Kołobrzegu


Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni PSYCHOLOGÓW.

22-01-2020 | Wyświetleń:49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni PSYCHOLOGÓW http://bip.mops.kolobrzeg.pl/?cid=120&bip_id=838    

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa.

17-01-2020 | Wyświetleń:41

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od  20 stycznia 2020 r. osobom posiadającym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawana jest żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność wydawana jest...

Czytaj więcej

Informacja o Klubie Senior+ w Kołobrzegu i o Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów.

16-01-2020 | Wyświetleń:28

Informacji o uczestnictwie w Klubie Senior+ w Kołobrzegu udziela się w pokoju nr 103 w siedzibie MOPS przy ul. Okopowej 15 (I piętro) i pod numerem telefonu 94 35 52 319 w godzinach 7.30...

Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni TERAPEUTÓW ZAJĘCIOWYCH.

13-01-2020 | Wyświetleń:68

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni TERAPEUTÓW ZAJĘCIOWYCH. http://bip.mops.kolobrzeg.pl/?cid=120&bip_id=830

Czytaj więcej

MOPS w Kołobrzegu zatrudni PODINSPEKTORA ds. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich oraz PODINSPEKTORA ds. wsparcia opiekunów faktycznych.

13-01-2020 | Wyświetleń:215

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni PODINSPEKTORA ds. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich oraz PODINSPEKTORA ds. wsparcia opiekunów faktycznych.  1. Podinspektor ds. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych...

Czytaj więcej

Akcja „Podziel się posiłkiem z bezdomnymi”

23-12-2019 | Wyświetleń:97

  Fundacja „Podzielmy się” to organizacja pozarządowa, której misją jest stworzenie świata , gdzie nikt nigdy nie jest głodny i gdzie nie marnuje się żadne jedzenie. Jako akcja społeczna pt. "Podziel się Posiłkiem z...

Czytaj więcej

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 2019/2020

10-07-2019 | Wyświetleń:1540

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej  POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Informacja na rok szkolny 2019/2020 Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że obowiązują następujące akty prawne dotyczące...

Czytaj więcej

Nowy Okres świadczeniowy 2019 informacja

27-06-2019 | Wyświetleń:1620

  Nowy Okres świadczeniowy 2019/2020 Informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2019r. Rodzaj świadczenia Możliwości złożenia wniosku online Świadczenie wychowawcze Bankowość elektroniczna Empatia (empatia.mrpips.gov.pl) e-PUAP DOBRY START Bankowość...

Czytaj więcej

KOŁOBRZESKIE BECIKOWE

25-06-2019 | Wyświetleń:1060

KOŁOBRZESKIE  BECIKOWE   Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” . Wnioski o przyznanie tego świadczenia będą przyjmowane...

Czytaj więcej

Festyn rodzinny "Bawmy się razem – radość i uśmiech zawsze z nami"

30-05-2019 | Wyświetleń:584

Festyn rodzinny "Bawmy się razem – radość i uśmiech zawsze z nami" Dnia 7 czerwca 2019 roku w godzinach 14:00-16:00 na terenie Miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul...

Czytaj więcej


Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

od dnia 1 października 2018r.  osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Kołobrzeg, mogą skorzystać z pomocy w formie całodobowego pobytu w Ogrzewalni.
Warunkiem przyjęcia do Ogrzewalni jest zachowanie trzeźwości.
Ogrzewalnia przy ul. Zwycięzców 12 czynna będzie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia od 01.10.2018r do 30.04.2019r.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc styczeń 2020 r.

A, B, C, D - 08.01.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 08.01.2020 r.
K, L, Ł - 09.01.2020 r.
M, N, O, P - 09.01.2020 r.
R, S - 10.01.2020 r. 
T, U, W, Z - 10.01.2020 r.


PROJEKT - 22.01.2020 r.
FUND. ALIMENT. 07.01.2020 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.01.2020 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 24 i 27 01.2020 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.01.2020 r.
Stypendia: 21.01.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc styczeń 2020 r.

A, B, C, D - 13.01.2020 r.
E, F, G, H, I, J - 14.01.2020 r.
K, L - 15.01.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.01.2020 r.
R, S - 17.01.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.01.2020 r.