Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

II edycja projektu socjalnego „Mama i ja”

W miesiącach marzec – czerwiec 2018 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje II edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek.
Koordynatorem projektu jest specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, pracownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w MOPS w Kołobrzegu.

Tak jak w ubiegłym roku projekt skierowany jest do 10 matek samotnie wychowujących dzieci, objętych wsparciem tutejszego ośrodka.
W ramach projektu zaplanowano wspólne skorzystanie mam z dziećmi z atrakcji kulturalno – rozrywkowych i sportowych znajdujących się na terenie miasta, zajęcia ruchowe  i manualne oraz zajęcia przeznaczone tylko dla mam (fitness, zumba, warsztaty wizażu). Ponadto samotne mamy będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologa  i pedagoga ze Stowarzyszenia KROPKA- „Wolni od uzależnień” oraz wziąć udział w prowadzonej przez specjalistów stowarzyszenia Szkole dla Rodziców. Realizowany projekt ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka i jego potrzeb, poprawę komunikacji i relacji matka – dziecko, kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podniesienie samooceny matek.
 
Projekt realizowany jest ze środków finansowych MOPS w Kołobrzegu, ale organizatorzy liczą również na wsparcie lokalnych firm i specjalistów, którzy popierają nowe rozwiązania w pracy  na rzecz innych osób.

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu sierpniu 2019 r.

A, B, C, D - 07.08.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.08.2019 r.
K, L, Ł - 08.08.2019 r.
M, N, O, P - 08.08.2019 r.
R, S - 09.08.2019 r. 
T, U, W, Z - 09.08.2019 r.


PROJEKT - 23.08.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.08.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 12.08.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 23,26.08.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 09.08.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu sierpniu 2019 r.

A, B, C, D - 12.08.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 13.08.2019 r.
K, L - 14.08.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 16.08.2019 r.
R, S - 19.08.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.08.2019 r.