Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

 

Informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2018r.

Rodzaj świadczenia

Możliwości złożenia wniosku online

Świadczenie wychowawcze

Bankowość elektroniczna

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

e-PUAP

DOBRY START

Bankowość elektroniczna

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Świadczenia Rodzinne

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Fundusz Alimentacyjny

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Od 01.08.2018 rozpoczniemy przyjęcia interesantów ubiegających się o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń w formie papierowej.

Interesanci, będą przyjmowani w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.

 

Przyjęcia interesantów będą odbywać  się w godzinach:
 

8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 

10.00- 14.30 w czwartek

Piątek jest dniem bez interesanta.

 

Rezerwacji mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny tutaj.

 

W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 315 w godz.  7.30-8.30.

 

Wzory wniosków dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Przypominamy:

 

Świadczenia rodzinne obejmują następujące rodzaje świadczeń:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenie za życiem

 Świadczenie wychowawcze czyli 500+, przysługuje:

  • na drugie i kolejne dzieci bez względu na dochód lub
  • na pierwsze i kolejne dzieci, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji, prowadzonej prze komornika sądowego, jeżeli dochód  nie przekracza kryterium dochodowego. 

 

Świadczenie DOBRY START przysługuje bez względu na dochód. Jest jednorazowe i przysługuje w kwocie 300zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-ego roku życia.

UWAGA!  Świadczenie DOBRY START nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).

 

Więcej informacji na temat  świadczeń dobry start  na stronie:   https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu sierpniu 2019 r.

A, B, C, D - 07.08.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.08.2019 r.
K, L, Ł - 08.08.2019 r.
M, N, O, P - 08.08.2019 r.
R, S - 09.08.2019 r. 
T, U, W, Z - 09.08.2019 r.


PROJEKT - 23.08.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.08.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 12.08.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 23,26.08.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 09.08.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu sierpniu 2019 r.

A, B, C, D - 12.08.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 13.08.2019 r.
K, L - 14.08.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 16.08.2019 r.
R, S - 19.08.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.08.2019 r.