Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Stosujemy środki techniczne oraz organizacyjne odpowiednie do zagrożeń, aby w sposób rzetelny, legalny i przejrzysty zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
W związku z powyższym w zakładce pn. "
RODO", znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu lipcu 2019 r.

A, B, C, D - 09.07.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 09.07.2019 r.
K, L, Ł - 10.07.2019 r.
M, N, O, P - 10.07.2019 r.
R, S - 11.07.2019 r. 
T, U, W, Z - 11.07.2019 r.


PROJEKT - 24.07.2019 r.
FUND. ALIMENT. 08.07.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 12.07.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25,26.07.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.07.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu lipcu 2019 r.

A, B, C, D - 12.07.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 15.07.2019 r.
K, L - 16.07.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 17.07.2019 r.
R, S - 18.07.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.07.2019 r.