Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 listopada 2018.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” nr umowy: UDA – RPZP.07.01.00-32-K427/17-00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
zaprasza mieszkańców Kołobrzegu do udziału w projekcie
pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”.

Zaproszenie kierujemy do kołobrzeżan pozostających bez pracy, osób w wieku aktywności zawodowej, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, w tym także do osób z niepełnosprawnościami.
Udział w projekcie jest nieodpłatny, gdyż projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.
Projekt pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w latach 2017 – 2020, w czterech edycjach. Obecnie rozpoczynamy realizację II edycji projektu, która planowana jest do marca 2019 roku.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Udział w projekcie daje możliwość uzyskania kompetencji społecznych oraz kompetencji wymaganych na rynku pracy (umiejętności i kwalifikacje zawodowe).
Uczestnikom proponujemy m.in. udział w warsztatach z prawnikiem, psychologiem oraz w warsztatach obywatelskich.
Oferujemy szkolenia zawodowe, które staramy się dostosować do zainteresowań zawodowych i możliwości każdego z uczestników projektu.
Uczestników i ich rodziny zapraszamy także na spotkania i wyjazdy integracyjne.   
Część uczestników może zostać skierowana do odbycia stażu zawodowego u lokalnych pracodawców i otrzyma stypendium stażowe finansowane wyłącznie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo powinna zgłosić się osoba zainteresowana udziałem w projekcie?

Zainteresowanych mieszkańców miasta zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Okopowa 15, pokój 103, 127 lub 128.

Biuro projektu czynne jest w dni pracujące w godz. od 7.30 do 15.30.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 94 35 52 319, 94 35 52 333, 94 35 52 331.

Ważne informacje o I edycji projektu

W I edycji projektu:
•    uczestniczyło 26 mieszkańców miasta,
•    uczestnicy wzięli udział w 4 rodzajach warsztatów tematycznych,
•    przeprowadzono 5 różnych szkoleń zawodowych,
•    16 osób uzyskało nowe kwalifikacje,
•    obecnie 6 osób kończy kurs prawa jazdy kat. B,  
•    staż u pracodawców odbyło 8 osób, 4 osoby uzyskały zatrudnienie bezpośrednio po stażu,
•    zorganizowano 8 spotkań i wyjazdów integracyjnych dla uczestników i osób z ich otoczenia.   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wiadomościami
o projekcie zamieszczanymi na stronie internetowej MOPS: mops.kolobrzeg.pl - Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu.

 

 

 

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu maju 2019 r.

A, B, C, D - 07.05.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.05.2019 r.
K, L, Ł - 08.05.2019 r.
M, N, O, P - 08.05.2019 r.
R, S - 09.05.2019 r. 
T, U, W, Z - 09.05.2019 r.

STYPENDIA 27.05.2019 r.
PROJEKT - 27.05.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.05.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 10.05.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 24,27.05.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.05.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu maju 2019 r.

A, B, C, D - 10.05.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 13.05.2019 r.
K, L - 14.05.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 15.05.2019 r.
R, S - 16.05.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 17.05.2019 r.

wyrównania - 28.05.2019r.