Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że  kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych  w ramach :

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się  od miesiąca listopada  2018 r i będzie realizowany  do  czerwca 2019 r.

Pomocą żywnościową  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

-  1.402 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej

-  1.056 zł w przypadku osoby  w rodzinie

osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018 proszone są o zgłaszanie się  do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 10.00  i od 14.00 do 15.30 celem wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w Magazynie „Sezam” przy ul. Unii Lubelskiej 33 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

ALFABETYCZNY HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MAGAZYNIE SEZAM NA MIESIĄC MAJ 2020

1. A,B - 5.V

2. C,D - 6.V

3. E,F - 7.V

4. G,H - 8.V

5. I,J  -   11.V

6. K    -  12.V

7. L,Ł  - 13.V

8. M - 15.V

9. N - 18.V

10. O,P  - 19.V

11. R,S - 20.V

12. T,U - 21.V

13. W,Z - 22.V

Osoby, które nie odbiorą żywności we wskazanym terminie mogą ją odebrać 25,26,27 maja 2020 roku

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc czerwiec 2020 r.

Terminy płatności na mc czerwiec:

A, B, C, D - 05.06.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 05.06.2020 r.
K, L, Ł - 08.06.2020 r.
M, N, O, P - 09.06.2020 r.
R, S - 09.06.2020 r. 
T, U, W, Z - 10.06.2020 r.

 
Stypendia - 24.06.2020 r.
Projekt - 24.06.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  08.06.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   12.06.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 25 i 26.06.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.06.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc czerwiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na czerwiec 2020 r.:

A, B, C, D - 12.06.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 15.06.2020 r.
K, L - 16.06.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 17.06.2020 r.
R, S - 18.06.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.06.2020 r.