Image is not available
RODZINA 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium
przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 listopada 2018.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że  kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych  w ramach :

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się  od miesiąca listopada  2018 r i będzie realizowany  do  czerwca 2019 r.

Pomocą żywnościową  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

-  1.402 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej

-  1.056 zł w przypadku osoby  w rodzinie

osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018 proszone są o zgłaszanie się  do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 10.00  i od 14.00 do 15.30 celem wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w Magazynie „Sezam” przy ul. Unii Lubelskiej 33 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

ALFABETYCZNY HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MAGAZYNIE SEZAM NA MIESIĄC MAJ 2019

1. A,B - 6.V

2. C,D - 7.V

3. E,F - 8.V

4. G,H - 9.V

5. I,J  -   10.V

6. K    -  13.V

7. L,Ł  - 14.V

8. M,N - 15.V

9.   O  - 16.V

10.  P  - 17.V

11. R,S - 20.V

12. T,U - 21.V

13. W,Z - 22.V

Osoby, które nie odbiorą żywności we wskazanym terminie mogą ją odebrać 23,24,27 maja 2019 roku

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu maju 2019 r.

A, B, C, D - 07.05.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.05.2019 r.
K, L, Ł - 08.05.2019 r.
M, N, O, P - 08.05.2019 r.
R, S - 09.05.2019 r. 
T, U, W, Z - 09.05.2019 r.

STYPENDIA 27.05.2019 r.
PROJEKT - 27.05.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.05.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 10.05.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 24,27.05.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.05.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu maju 2019 r.

A, B, C, D - 10.05.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 13.05.2019 r.
K, L - 14.05.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 15.05.2019 r.
R, S - 16.05.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 17.05.2019 r.

wyrównania - 28.05.2019r.