Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Festyn rodzinny "Bawmy się razem – radość i uśmiech zawsze z nami"

Dnia 7 czerwca 2019 roku w godzinach 14:00-16:00 na terenie Miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej realizuje projekt socjalny pn.  „ Bawmy się razem  –  radość i uśmiech zawsze z nami” organizowanego w formie festynu rodzinnego. Festyn skierowany jest do rodzin z dziećmi zamieszkujących w rejonach pracy socjalnej na terenie Kołobrzegu. Planowana liczba dzieci wraz z opiekunami to około 350 osób. Projekt zakłada zabawy i konkursy, które pozwolą wszystkim uczestnikom na rozwój własnej kreatywności, naukę współpracy i zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim zapewni  doskonałą zabawę i rozrywkę.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc grudzień 2019 r.

A, B, C, D - 09.12.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 09.12.2019 r.
K, L, Ł - 10.12.2019 r.
M, N, O, P - 10.12.2019 r.
R, S - 11.12.2019 r. 
T, U, W, Z - 11.12.2019 r.


PROJEKT - 20.12.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.12.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 12.12.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 20.12.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.12.2019 r.
Stypendia: 13.12.2019 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc grudzień 2019 r.

A, B, C, D - 12.12.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 13.12.2019 r.
K, L - 16.12.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 17.12.2019 r.
R, S - 18.12.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.12.2019 r.