Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Festyn rodzinny "Bawmy się razem – radość i uśmiech zawsze z nami"

Dnia 7 czerwca 2019 roku w godzinach 14:00-16:00 na terenie Miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej realizuje projekt socjalny pn.  „ Bawmy się razem  –  radość i uśmiech zawsze z nami” organizowanego w formie festynu rodzinnego. Festyn skierowany jest do rodzin z dziećmi zamieszkujących w rejonach pracy socjalnej na terenie Kołobrzegu. Planowana liczba dzieci wraz z opiekunami to około 350 osób. Projekt zakłada zabawy i konkursy, które pozwolą wszystkim uczestnikom na rozwój własnej kreatywności, naukę współpracy i zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim zapewni  doskonałą zabawę i rozrywkę.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc sierpień 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 06.08.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.08.2020 r.
K, L, Ł - 07.08.2020 r.
M, N, O, P - 10.08.2020 r.
R, S - 11.08.2020 r. 
T, U, W, Z - 11.08.2020 r.


Projekt - 21.08.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.08.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   12.08.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 25 i 26.08.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.08.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc sierpień 2020 r.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 12.08.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 13.08.2020 r.
K, L - 14.08.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 18.08.2020 r.
R, S - 19.08.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.08.2020 r.