Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

 

WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ DOPIERO W 2021 ROKU

W związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Obecnie trwający okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021r. i dopiero w roku 2021 przyjmowane będą wnioski o kontynuację  tego świadczenia.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej.

Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2020r można składać wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start  w formie elektronicznej

 

Rodzaj świadczenia

Możliwości złożenia wniosku online

DOBRY START

Bankowość elektroniczna

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Świadczenia Rodzinne Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)
Fundusz Alimentacyjny Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)
   
 

Od 01.08.2020r.  przyjmowani są interesanci ubiegający się o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń w formie papierowej.

Interesanci ubiegający się o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, są przyjmowani w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w pokoju nr 20    wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej. Rezerweacja wizyt na mc wrzesień zostanie uruchomiona od 31.08.2020r.

Wnioski o  przyznanie świadczenia Dobry start można składać do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka.

 

Przyjęcia interesantów będą odbywać  się w godzinach:
8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 

10.00- 14.30 w czwartek

Piątek jest dniem bez interesanta.

 

Wzory wniosków dostępne pod adresem: 

Świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Druki w formie papierowej dostępne są w siedzibie MOPS.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc wrzesień 2020 r.

Terminy płatności na mc wrzesień:

A, B, C, D - 07.09.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 08.09.2020 r.
K, L, Ł - 08.09.2020 r.
M, N, O, P - 09.09.2020 r.
R, S - 09.09.2020 r. 
T, U, W, Z - 10.09.2020 r.

 
Projekt - 22.09.2020 r.
F-sz alimentacyjny 7.09.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   11.09.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 25 i 28.09.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.09.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc wrzesień 2020 r.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na wrzesień 2020 r.:

A, B, C, D - 11.09.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.09.2020 r.
K, L - 15.09.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.09.2020 r.
R, S - 17.09.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 18.09.2020 r.