Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider


 

Fundacja „Podzielmy się” to organizacja pozarządowa, której misją jest stworzenie świata
, gdzie nikt nigdy nie jest głodny i gdzie nie marnuje się żadne jedzenie.
Jako akcja społeczna pt. "Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi"  działa od 2015-ego roku.
Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu aktywnie
uczestniczy każdego roku w tej akcji.
 
Akcja  „Podziel się posiłkiem z bezdomnymi” polega na tym, że jeśli komuś zostało
  dobre, świeże, domowe jedzenie po Świętach to możemy zawieźć je do  Schroniska  dla Osób Bezdomnych
w   Kołobrzegu.  Schronisko mieści się przy ul. Zwycięzców 12.
Telefon kontaktowy: 780 282 608
Placówka czynna całodobowo.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc sierpień 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 06.08.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.08.2020 r.
K, L, Ł - 07.08.2020 r.
M, N, O, P - 10.08.2020 r.
R, S - 11.08.2020 r. 
T, U, W, Z - 11.08.2020 r.


Projekt - 21.08.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.08.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   12.08.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 25 i 26.08.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.08.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc sierpień 2020 r.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 12.08.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 13.08.2020 r.
K, L - 14.08.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 18.08.2020 r.
R, S - 19.08.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.08.2020 r.