Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

informuje, że od  20 stycznia 2020 r. osobom

posiadającym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

wydawana jest żywność w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność wydawana jest w magazynie SEZAM – Kołobrzeg

ul. Unii Lubelskiej 35 w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Harmonogram wydawania żywności w magazynie SEZAM w miesiącu luty 2020r.

A,B

06.02.2020r

C,D

07.02.2020r

E,F

10.02.2020r

G,H

11.02.2020r

I,J

12.02.2020r

K

13.02.2020r

L,Ł

14.02.2020r

--

17.02.2020r

M,N

18.02.2020r

O,P

19.02.2020r

R,S

20.02.2020r

T,U

21.02.2020r

W,Z

24.02.2020r

 

Osoby, które nie odbiorą żywności we wskazanym terminie mogą ją odebrać 25,26 luty 2020r.

Lub kliknij w link poniżej:

Harmonogram wydawania żywności w magazynie SEZAM na luty 2020r

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc luty 2020 r.

A, B, C, D - 06.02.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.02.2020 r.
K, L, Ł - 07.02.2020 r.
M, N, O, P - 10.02.2020 r.
R, S - 11.02.2020 r. 
T, U, W, Z - 12.02.2020 r.


PROJEKT - 24.02.2020 r.
FUND. ALIMENT. 06.02.2020 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.02.2020 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25 i 26 02.2020 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.02.2020 r.
Stypendia: 21.02.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc luty 2020 r.

A, B, C, D - 13.02.2020 r.
E, F, G, H, I, J - 14.02.2020 r.
K, L - 17.02.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 18.02.2020 r.
R, S - 19.02.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.02.2020 r.