Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” 

dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

 

Z a p r a s z a m y  d o  o s t a t n i e j  e d y c j i  p r o j e k t u  !

 

Ostateczny termin przystąpienia do projektu upływa

z końcem lutego 2020r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

                

           Zapraszamy kobiety i mężczyzn, mieszkańców Kołobrzegu w wieku aktywności zawodowej z grup:

            - osób bezrobotnych lub  nieaktywnych zawodowo

            - osób  z niepełnosprawnościami

            - osób korzystającymi z PO PŻ.

        Przykładowe kursy i szkolenia:

        kurs: prawa jazdy kat. B,  kurs na wózki jezdniowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV,

        obsługa kasy fiskalnej, kurs kucharza, masażysty, kurs kosmetyczny (np. stylizacja paznokci) i inne.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą,

to nie zwlekaj tylko  zgłoś się do projektu :

          

            w Dziale Pracy Socjalnej - pokój 131, tel. 94 35 52 305

            w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej  – pokój 142, tel. 94 35 52 339

            w biurze projektu - pokój 103, 127, 128, tel. 94 35 52 319, 94 35 52 333, 94 35 52 331

 

druki do pobrania :

REGULAMIN_REKRUTACJI_UCZESTNIKW_PROJEKTU_2020

deklaracja_uczestnictwa_projekt_2020

owiadczenie_UP_ochrona_DO_2020

owiadczenie_wizerunek_UP_2020

"zobacz więcej"

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc luty 2020 r.

A, B, C, D - 06.02.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.02.2020 r.
K, L, Ł - 07.02.2020 r.
M, N, O, P - 10.02.2020 r.
R, S - 11.02.2020 r. 
T, U, W, Z - 12.02.2020 r.


PROJEKT - 24.02.2020 r.
FUND. ALIMENT. 06.02.2020 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.02.2020 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25 i 26 02.2020 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.02.2020 r.
Stypendia: 21.02.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc luty 2020 r.

A, B, C, D - 13.02.2020 r.
E, F, G, H, I, J - 14.02.2020 r.
K, L - 17.02.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 18.02.2020 r.
R, S - 19.02.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.02.2020 r.