Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

IV edycja projektu socjalnego „Mama i ja”

W miesiącach marzec – czerwiec 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje IV edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek. Projekt ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka i jego potrzeb, poprawę komunikacji w rodzinie matka – dziecko, zwiększenie umiejętności radzenia sobie       w sytuacjach trudnych, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości samotnych matek.

Projekt skierowany jest do 10 matek samotnie wychowujących dzieci, objętych wsparciem tutejszego ośrodka.

W ramach projektu zaplanowano dla mam warsztaty z psychologiem, spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zajmującym się sprawami nieletnich. Ponadto będą wspólne zajęcia integracyjno-kulturalne i sportowe mam z dziećmi oraz zajęcia przeznaczone tylko dla mam (wyjście do kawiarni, wyjazd do teatru).

Projekt realizowany jest ze środków finansowych MOPS w Kołobrzegu, ale organizatorzy liczą również na wsparcie lokalnych firm i specjalistów , którzy popierają nowe rozwiązania w pracy na rzecz innych osób.

Koordynatorem projektu jest starszy specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, pracownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPS w Kołobrzegu.

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc luty 2020 r.

A, B, C, D - 06.02.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.02.2020 r.
K, L, Ł - 07.02.2020 r.
M, N, O, P - 10.02.2020 r.
R, S - 11.02.2020 r. 
T, U, W, Z - 12.02.2020 r.


PROJEKT - 24.02.2020 r.
FUND. ALIMENT. 06.02.2020 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.02.2020 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25 i 26 02.2020 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.02.2020 r.
Stypendia: 21.02.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc luty 2020 r.

A, B, C, D - 13.02.2020 r.
E, F, G, H, I, J - 14.02.2020 r.
K, L - 17.02.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 18.02.2020 r.
R, S - 19.02.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.02.2020 r.