Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

 

Wsparcie dla opiekunów faktycznych

w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych

i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”

 

Oferta projektowa skierowana jest do zamieszkujących w Kołobrzegu

osób pełniących funkcję opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (zadanie 2 projektu). 

 

Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

W ramach projektu oferujemy opiekunom faktycznym dostęp do pomocy psychologicznej, szkoleń, warsztatów i doradztwa prawnego, spotkań integracyjnych oraz opieki wytchnieniowej.

Udział opiekunów faktycznych w projekcie jest nieodpłatny.

Informacji o wsparciu dla opiekunów faktycznych udziela pracownik Działu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu ul. Okopowa 15

  • osobiście:

pokój nr 13, parter

w godzinach 13.00 – 15.00

  • telefonicznie:

tel. 94 35 52 331

w godzinach 8.00 – 13.00

 

Zapraszamy mieszkańców Kołobrzegu do skorzystania z oferty projektowej

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.