Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

KOMUNIKAT  III   /koronawirus

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy osoby starsze, schorowane, by unikały dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w ogóle nie wychodziły z domów. Zachęcamy też do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Może w Twoim otoczeniu, na Twoim osiedlu, w sąsiednim bloku mieszka senior, który potrzebuje Twojej pomocy? Zwróćmy szczególną uwagę na samotnych starszych mieszkańców w naszym sąsiedztwie. Zrobienie zakupów, wyjście z psem czy inna pomoc nie wymaga dużego wysiłku, a seniorom umożliwi bezpieczne pozostanie w domu. Pomóżmy sobie nawzajem w tym czasie próby.

W trosce o samotnych seniorów, pozbawionym pomocy rodziny lub sąsiadów MOPS w Kołobrzegu uruchomił od dnia 16 marca br. specjalną linię wsparcia. Jeżeli jesteś samotnym seniorem - zadzwoń pod nr telefonu 094 3552518 i zgłoś potrzebę dokonania zakupów żywności i niezbędnych leków. Telefon jest czynny całodobowo, przy czym w godzinach 7:30-15:30 przy telefonie dyżurować będą pracownicy Ośrodka, a po godz. 15.30 rozmowy zostaną przekierowane do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kołobrzegu. Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń. Pomożemy.

 

Pomoc w zakresie zakupów dotyczy:

  • dokonania zakupów podstawowych produktów spożywczych, chemicznych w najbliższym sklepie wybranych z dostępnego asortymentu,
  • realizacji recept, zakupu leków i materiałów opatrunkowych w najbliższej aptece.

Pomoc w postaci zakupów dla samotnego seniora realizowana będzie nie częściej, niż dwa razy w tygodniu.

Jak to działa?

Po telefonicznym zgłoszeniu, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uda się do seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania pomocy, wylegitymuje się zaświadczeniem podpisanym przez Dyrektora MOPS, poprosi o listę zakupów, recepty oraz pokwituje odbiór pieniędzy w celu dokonania zakupów.

Po dokonaniu zakupów pracownik dostarczy produkty wraz z paragonem i dokona rozliczenia pobranej kwoty pieniędzy, co zostanie pokwitowane przez seniora.

W szczególnych przypadkach zadania te będą mogli wykonać upoważnieni wolontariusze, każdorazowo legitymujący się zaświadczeniem.

W każdym momencie pod numerem 94 35 52 518 możliwe będzie potwierdzenie tożsamości pracownika lub wolontariusza.

Prosimy osoby starsze, by nie wpuszczać do domów nieznajomych osób oferujących pomoc. Tożsamość pracowników Ośrodka każdorazowo można zweryfikować telefonicznie oraz na podstawie zaświadczenia.

   

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.