Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

Szanowni Państwo

w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie Polski i samego Kołobrzegu zwracam się do wszystkich klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z apelem, aby zmienić sposób płatności świadczeń z wypłat kasowych na płatność na konta osobiste.

Druki do zmiany sposobu płatności dostępne są w siedzibie ośrodka przy ul. Okopowej 15 przy wejściu głównym oraz pod podanym linkiem do samodzielnego wydruku.

Wypełnione druki proszę umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do placówki.

Istnieje również możliwość przesłania pisma w tej sprawie drogą elektroniczną (za pośrednictwem ePUAP) oraz tradycyjnie pocztą.

Prośba podyktowana jest troską o zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników ośrodka.

Co więcej, z uwagi na prowadzenie obsługi gotówkowej ośrodka przez firmę zewnętrzną tj. bank, nie możemy wykluczyć sytuacji w której zamknięcie placówki bankowej spowoduje niemożność zrealizowania w terminie przez nasz ośrodek wypłat kasowych.

Z uwagi na powyższe dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa proszę o zmianę formy płatności pobieranych przez Państwa świadczeń na przelew.  

 

Z wyrazami szacunku

Beata Augustyn

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.