Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

informuje, że od  20 stycznia 2020 r. osobom

posiadającym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

wydawana jest żywność w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność wydawana jest w magazynie SEZAM – Kołobrzeg

ul. Unii Lubelskiej 35 w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Harmonogram wydawania żywności w magazynie SEZAM w miesiącu maju 2020r.

A,B

08.06.2020r

C,D

09.06.2020r

E,F

10.06.2020r

G,H

15.06.2020r

I,J

16.06.2020r

K

17.06.2020r

L,Ł

18.06.2020r

M

19.06.2020r

N

22.06.2020r

O,P

23.06.2020r

R,S

24.06.2020r

T,U

25.06.2020r

W,Z

26.06.2020r

 

Osoby, które nie odbiorą żywności we wskazanym terminie mogą ją odebrać 29 lub 30 czerwca 2020r.

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc wrzesień 2020 r.

Terminy płatności na mc wrzesień:

A, B, C, D - 07.09.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 08.09.2020 r.
K, L, Ł - 08.09.2020 r.
M, N, O, P - 09.09.2020 r.
R, S - 09.09.2020 r. 
T, U, W, Z - 10.09.2020 r.

 
Projekt - 22.09.2020 r.
F-sz alimentacyjny 7.09.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   11.09.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 25 i 28.09.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.09.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc wrzesień 2020 r.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na wrzesień 2020 r.:

A, B, C, D - 11.09.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.09.2020 r.
K, L - 15.09.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.09.2020 r.
R, S - 17.09.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 18.09.2020 r.