Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od dnia 01.09.2015r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy odbywa się:

  • w poniedziałki, wtorki i środy  w godz. 800 – 1315    (przerwa w godz. 1100- 1115)
  • w czwartki w godz. 945 – 1500  (przerwa w godz. 1300- 1315)

w siedzibie MOPS przy ul. Okopowej 15 (parter pok. Nr 15).

Piątki są dniem bez interesanta.

Druki wniosków wraz z informacją o wymaganych dokumentach dostępne są też na stronie internetowej Ośrodka.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 94 35 52 315; 94 35 52 320 oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.kolobrzeg.pl.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy ( t.j. 2015/2016) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada ( art. 26 ust 3 ustawy) natomiast
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  nastąpi do dnia 31 grudnia ( art. 26 ust. 4 ustawy).

Jednocześnie informujemy, że od dnia 11 września 2015r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiący podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna.

 

Treść rozporządzenia: do pobrania tutaj