Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Informujemy, że począwszy od dnia 1.08.2017. obowiązują nowe wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) i funduszu alimentacyjnego. Wzory te zostały zmienione z dniem 1 sierpnia br. zarówno  dla starego (2016/2017), jak  i nowego okresu świadczeniowego (2017/2018) 
Nowe wzory wniosków można pobrać w siedzibie ośrodka przy ul. Okopowej 15 lub tutaj:
 
 
Interesanci, w wyżej wymienionych sprawach będą przyjmowani od dnia 1.08.2017 w siedzibie MOPS w Kołobrzegu wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.
 
Przyjęcia interesantów będą się odbywać w godzinach:
 
8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 
10.30- 17.30 w czwartek
Piątek jest dniem bez interesanta.
 
Rezerwacji mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny tutaj.
 
W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 397 w godz.   7.30-8.30.
 
Informujemy, że istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w sekretariacie ośrodka pokój 116 (bez sprawdzenia wniosku) albo za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz Profil Zaufany, a wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ dodatkowo przez bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
 
Więcej szczegółowych informacji o zmianach w programie Rodzina 500+Można znaleźć na stronie internetowej:
 
Przypominamy:
 
Świadczenia rodzinne obejmują następujące rodzaje świadczeń:
  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenie za życiem
 
Świadczenie wychowawcze czyli 500+, przysługuje:
  • na drugie i kolejne dzieci bez względu na dochód lub
  • na pierwsze i kolejne dzieci, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
 
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji, prowadzonej prze komornika sądowego, jeżeli dochód  nie przekracza kryterium dochodowego.