INFORMACJA

 
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU ZARZĄDZENIEM NR 32/2017 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017R.
USTALIŁ DZIEŃ WOLNY OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW MOPS, ZA ŚWIĘTO
PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 11 LISTOPADA 2017R.,
NA DZIEŃ 02.11.2017R.
JEDNAKŻE DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BĘDZIE PRZYJMOWAŁ I PROWADZIŁ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.
 
 
NA PODSTAWIE ART. 129 I 130 USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 1974r. KODEKS PRACY (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1666)