INFORMACJA

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZA MIESIĄC

STYCZEŃ 2018r. NASTĄPI DO 10 DNIA MIESIĄCA LUTEGO 2018r. PO WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚRODKI NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ.