II edycja projektu socjalnego „Mama i ja”

W miesiącach marzec – czerwiec 2018 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje II edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek.
Koordynatorem projektu jest specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, pracownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w MOPS w Kołobrzegu.

Tak jak w ubiegłym roku projekt skierowany jest do 10 matek samotnie wychowujących dzieci, objętych wsparciem tutejszego ośrodka.
W ramach projektu zaplanowano wspólne skorzystanie mam z dziećmi z atrakcji kulturalno – rozrywkowych i sportowych znajdujących się na terenie miasta, zajęcia ruchowe  i manualne oraz zajęcia przeznaczone tylko dla mam (fitness, zumba, warsztaty wizażu). Ponadto samotne mamy będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologa  i pedagoga ze Stowarzyszenia KROPKA- „Wolni od uzależnień” oraz wziąć udział w prowadzonej przez specjalistów stowarzyszenia Szkole dla Rodziców. Realizowany projekt ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka i jego potrzeb, poprawę komunikacji i relacji matka – dziecko, kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podniesienie samooceny matek.
 
Projekt realizowany jest ze środków finansowych MOPS w Kołobrzegu, ale organizatorzy liczą również na wsparcie lokalnych firm i specjalistów, którzy popierają nowe rozwiązania w pracy  na rzecz innych osób.