Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

 

Informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2018r.

Rodzaj świadczenia

Możliwości złożenia wniosku online

Świadczenie wychowawcze

Bankowość elektroniczna

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

e-PUAP

DOBRY START

Bankowość elektroniczna

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Świadczenia Rodzinne

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Fundusz Alimentacyjny

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Od 01.08.2018 rozpoczniemy przyjęcia interesantów ubiegających się o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń w formie papierowej.

Interesanci, będą przyjmowani w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.

 

Przyjęcia interesantów będą odbywać  się w godzinach:
 

8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 

10.00- 14.30 w czwartek

Piątek jest dniem bez interesanta.

 

Rezerwacji mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny tutaj.

 

W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 315 w godz.  7.30-8.30.

 

Wzory wniosków dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Przypominamy:

 

Świadczenia rodzinne obejmują następujące rodzaje świadczeń:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenie za życiem

 Świadczenie wychowawcze czyli 500+, przysługuje:

  • na drugie i kolejne dzieci bez względu na dochód lub
  • na pierwsze i kolejne dzieci, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji, prowadzonej prze komornika sądowego, jeżeli dochód  nie przekracza kryterium dochodowego. 

 

Świadczenie DOBRY START przysługuje bez względu na dochód. Jest jednorazowe i przysługuje w kwocie 300zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-ego roku życia.

UWAGA!  Świadczenie DOBRY START nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).

 

Więcej informacji na temat  świadczeń dobry start  na stronie:   https://www.mpips.gov.pl/DobryStart