Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” nr umowy: UDA – RPZP.07.01.00-32-K427/17-00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
zaprasza mieszkańców Kołobrzegu do udziału w projekcie
pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”.

Zaproszenie kierujemy do kołobrzeżan pozostających bez pracy, osób w wieku aktywności zawodowej, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, w tym także do osób z niepełnosprawnościami.
Udział w projekcie jest nieodpłatny, gdyż projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.
Projekt pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w latach 2017 – 2020, w czterech edycjach. Obecnie rozpoczynamy realizację II edycji projektu, która planowana jest do marca 2019 roku.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Udział w projekcie daje możliwość uzyskania kompetencji społecznych oraz kompetencji wymaganych na rynku pracy (umiejętności i kwalifikacje zawodowe).
Uczestnikom proponujemy m.in. udział w warsztatach z prawnikiem, psychologiem oraz w warsztatach obywatelskich.
Oferujemy szkolenia zawodowe, które staramy się dostosować do zainteresowań zawodowych i możliwości każdego z uczestników projektu.
Uczestników i ich rodziny zapraszamy także na spotkania i wyjazdy integracyjne.   
Część uczestników może zostać skierowana do odbycia stażu zawodowego u lokalnych pracodawców i otrzyma stypendium stażowe finansowane wyłącznie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo powinna zgłosić się osoba zainteresowana udziałem w projekcie?

Zainteresowanych mieszkańców miasta zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Okopowa 15, pokój 103, 127 lub 128.

Biuro projektu czynne jest w dni pracujące w godz. od 7.30 do 15.30.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 94 35 52 319, 94 35 52 333, 94 35 52 331.

Ważne informacje o I edycji projektu

W I edycji projektu:
•    uczestniczyło 26 mieszkańców miasta,
•    uczestnicy wzięli udział w 4 rodzajach warsztatów tematycznych,
•    przeprowadzono 5 różnych szkoleń zawodowych,
•    16 osób uzyskało nowe kwalifikacje,
•    obecnie 6 osób kończy kurs prawa jazdy kat. B,  
•    staż u pracodawców odbyło 8 osób, 4 osoby uzyskały zatrudnienie bezpośrednio po stażu,
•    zorganizowano 8 spotkań i wyjazdów integracyjnych dla uczestników i osób z ich otoczenia.   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wiadomościami
o projekcie zamieszczanymi na stronie internetowej MOPS: mops.kolobrzeg.pl - Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu.