INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od 1 października 2018 roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej (DZ.U. z 2018r.  poz. 1358 ):

  1. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej  –  701 zł  ( wzrost o 67 zł)
  2. Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie  –  528 zł  ( wzrost o 14 zł)
  3. Maksymalna wysokość zasiłku stałego  - 645 zł
  4. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego  - 308 zł