Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że  kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych  w ramach :

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się  od miesiąca listopada  2018 r i będzie realizowany  do  czerwca 2019 r.

Pomocą żywnościową  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

-  1.402 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej

-  1.056 zł w przypadku osoby  w rodzinie

osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018 proszone są o zgłaszanie się  do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 10.00  i od 14.00 do 15.30 celem wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w Magazynie „Sezam” przy ul. Unii Lubelskiej 33 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

ALFABETYCZNY HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MAGAZYNIE SEZAM NA MIESIĄC MAJ 2019

1. A,B - 6.V

2. C,D - 7.V

3. E,F - 8.V

4. G,H - 9.V

5. I,J  -   10.V

6. K    -  13.V

7. L,Ł  - 14.V

8. M,N - 15.V

9.   O  - 16.V

10.  P  - 17.V

11. R,S - 20.V

12. T,U - 21.V

13. W,Z - 22.V

Osoby, które nie odbiorą żywności we wskazanym terminie mogą ją odebrać 23,24,27 maja 2019 roku