Centrum Świadczeń Rodzinnych

Bezpośredni nadzór
Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń i Analiz Anna Waligórska

ul. Okopowa 15 | 78-100 Kołobrzeg | parter

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych odbywa się:

  • poniedziałek - środa - od 8.30 do 14.30
  • czwartek - od 10.30 do 14.30
  • piątek - dzień bez interesanta

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Kierownik Działu Iwona Rudzis tel.: 943552399 pok. 12 (parter)
Inspektor Dorota Galuba tel.: 943552322 pok. 18 (parter)
Starszy inspektor Bogdan Gliwa tel.: 943552322 pok. 18 (parter)
Starszy inspektor Gabriela Wojtczak
Justyna Gliwa
tel.: 943552320 pok. 03 (parter)
Starszy Inspektor Katarzyna Rzeszotarska tel.: 943552397 pok. 20 (parter)
Inspektor
ds. rozliczeń
Michał Turek tel.: 943552328 pok. nr 11 (parter)
Inspektor
ds. świadczeń
Małgorzata
Stańczak
tel.: 94 3552332 pok. nr 17 (parter)
Podinspektor ds. świadczeń Andżelika Ziomko tel.: 94 3552332 pok. nr 17 (parter)
Inspektor ds. obsługi dłużnika Agnieszka Zalewska tel.: 94 3552313 pok. Nr 19
(parter)
Podinspektor ds. świadczeń Elżbieta Kifer tel.: 94 3552313 pok. Nr 19
(parter)
       

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (wyprawka szkolna), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kołobrzeskiego becikowego
  • ustalanie uprawnień i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
  • terminowe wypłacanie świadczeń (kasa MOPS lub przekazywanie na konta w banku)
  • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych
  • rozliczanie spłat  i ustalanie stanów zadłużenia dłużników alimentacyjnych