Klub Integracji Społecznej (KIS)

Bezpośredni nadzór
Kierownik Centrum Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Katarzyna Kędziora


Zaproszenie do udziału w projekcie Klub Integracji Społecznej animatorem aktywności społeczno-zawodowej dla osób 40+ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu od 01.07.2012 r. rozpoczął realizację projektu „Klub Integracji Społecznej animatorem aktywności społeczno-zawodowej dla osób 40+”, realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu w 2012 roku oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu w roku 2012.

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja 15 osób w wieku 40+ w celu ponownego wejścia na rynek pracy.

Dla uczestników zaplanowano m.in. działania o charakterze edukacyjno-aktywizacyjnym (warsztaty i szkolenie zawodowe), profilaktycznym, a także integracyjnym.

Zaproszenie do udziału w projekcie kierujemy do mieszkańców Kołobrzegu w szczególności do:

  • bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorych psychicznie,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
  • uchodźców, realizujących indywidualny program integracji,
  • osób niepełnosprawnych.

Udział w KIS jest nieodpłatny

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się do Działu Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej (pokój 127, tel. 35 52 333) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15.

Zakończenie projektu

18 grudnia 2012 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Klub Integracji Społecznej animatorem aktywności społeczno - zawodowej dla osób 40+”. Zadania zostało zrealizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu w roku 2012 oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu w roku 2012. W ramach programu uroczystości wieńczącej projekt została przedstawiona prezentacja podsumowująca projekt, wręczono nagrody oraz zaświadczenia uczestnikom i uczestniczkom projektu. Po części oficjalnej wystąpił zespół „S 5”, na którym wszyscy śpiewali i tańczyli. Na koniec wszyscy udali się na drobny poczęstunek.

Projekt realizowany był w okresie 01.07.2012 r. - 31.12.2012 r.

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.