Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

Witamy na stronie
Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy
dla Seniorów

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów to placówka przeznaczona dla mieszkańców Kołobrzegu, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,  szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów jest finansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg.

Celem głównym Domu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych, seniorów do społeczności lokalnej.

Dom posiada 20 miejsc i funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie (7.45 – 14.45), a w tym czasie zapewnia każdemu uczestnikowi m.in.:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • domową atmosferę,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad),
 • stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów,
 • usługi wspierające:
  • organizację czasu wolnego,
  • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.),
  • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
  • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
  • stworzenie warunków do: rozwoju samorządności uczestników Domu, samopomocy uczestników, rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym i wolontariatu międzypokoleniowego, a także zapewnienie pomocy w postaci pracy socjalnej (m.in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających  możliwości seniorów, rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem).  

Miejsce w Domu przyznawane jest na wniosek seniora, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego MOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego. Łącznie z wnioskiem senior przedkłada m.in. informację o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce  w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów wraz z opinią lekarską o braku zdrowotnych przeciwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu (druk dostępny u pracowników socjalnych MOPS). Miejsce w Domu przyznaje się osobie będącej mieszkańcem Kołobrzegu, której sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia lub znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji osoby zainteresowanej, ustalonej w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsca w Domu mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby te nie ponoszą odpłatności za pobyt. Każdy wniosek o przyznanie miejsca w Domu rozpatrywany jest indywidualnie.

Placówka jest przystosowana i przyjmuje osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika/kul.

Jednocześnie placówka nie jest przystosowana do pobytu i nie przyjmuje:

 •  osób, których stan zdrowia wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii, w tym osób leżących,
 • osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
 • osób, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne.  

Dom działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508), 
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Zarządzenie Nr 93/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS z późn. zm.), 
 • Uchwały XLIII/663/18  Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3470),  
 • Regulaminu Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

W sprawie przyznania miejsca w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (kliknij tutaj aby skontaktować się z pracownikiem socjalnym).

Szczegółowych informacji o organizacji i funkcjonowaniu Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów udziela także koordynator – Pani Teresa Gębczyńska, tel. 94 35 52 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty do pobrnia:


Aktualności Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu

11-03-2019 | Wyświetleń:730

Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu  Uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów odwiedzili otwarte w maju ubiegłego roku Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu. To pełne bursztynowej barwy i magii miejsce, w którym poznać...

Czytaj więcej

Scena dla Seniora! Taniec i śpiew z gwiazdami…

11-03-2019 | Wyświetleń:498

Scena dla Seniora! Taniec i śpiew z gwiazdami … Seniorzy z Klubu Senior+ w Kołobrzegu i z Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów przygotowali i wystawili kolejne widowisko muzyczne z cyklu...

Czytaj więcej

Doskonale czyste ręce

12-02-2019 | Wyświetleń:530

Doskonale czyste ręce W styczniu br. uczestników Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów odwiedziły słuchaczki kierunku Opiekun medyczny w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu.  Tematem spotkania były zasady zachowania higieny rąk. Przyszli...

Czytaj więcej

Spotkanie przedświąteczne 18.12.2018r

16-01-2019 | Wyświetleń:548

Jest na świecie miłość … Przedświąteczne widowisko muzyczne „Jest na świecie miłość” przygotowane zostało przez Seniorów z Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów. Premiera odbyła się 18 grudnia 2018 r. Na widowni gościliśmy...

Czytaj więcej

Świąteczna atmosfera w Dziennym Domu

18-12-2018 | Wyświetleń:574

Uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów spędzają czas w placówce w prawdziwie świątecznej atmosferze. Bożonarodzeniowe dekoracje efektownie zdobią pomieszczenia, a nawet najbliższe otoczenie Dziennego Domu. Pod kierunkiem kadry Seniorzy rozwijają...

Czytaj więcej

Za nami pierwszy rok działaności

06-07-2017 | Wyświetleń:1222

Za nami pierwszy rok działalności   Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów obchodził pierwszą rocznicę funkcjonowania.   Rok temu, 4 lipca 2016 r. placówka przyjęła pierwszych Seniorów: Panią Leonardę, Panią Juliannę, Panią Mariannę, Panią...

Czytaj więcej

Teatrzyk o przyrodzie

06-07-2017 | Wyświetleń:1063

Teatrzyk o przyrodzie    Uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów zaprosili do siebie  dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu  na spektakl kukiełkowy „Teatrzyk o przyrodzie”. Seniorzy samodzielnie wykonali dekoracje...

Czytaj więcej

Upiększamy otoczenie Dziennego Domu

06-06-2017 | Wyświetleń:992

Upiększamy otoczenie Dziennego Domu Dbając o swoje otoczenie uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, przy wsparciu pracowników MOPS, posadzili wokół placówki piękne kolorowe kwiaty. {loadposition upiekszanie}

Czytaj więcej

Dekoracje świąteczne

24-04-2017 | Wyświetleń:1051

Uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów przygotowali z okazji Świat Wielkanocnych piękne dekoracje, które ozdobiły Dom i wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę.  Zdjęcia naszych oryginalnych mega-pisanek wykonanych techniką decoupage prezentujemy...

Czytaj więcej


GALERIA