Klub Senior+ w Kołobrzegu

Witamy na stronie Klubu Senior+ w Kołobrzegu

Klub Senior+ w Kołobrzegu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Kołobrzegu to miejsce spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności
i integracji.
Celem Klubu Senior+ w Kołobrzegu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

Uczestnictwo w Klubie:
Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Kołobrzegu może zostać każdy mieszkaniec Kołobrzegu, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.
Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Kołobrzegu odbywa się na zasadach:   

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania  godności, wolności
 • i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;   
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;  
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.  

Przyjęcie do Klubu Senior+ w Kołobrzegu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa
w Klubie Senior+ w Kołobrzegu wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

Funkcjonowanie Klubu:
Klub mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych, przy ulicy Okopowej 15a
i funkcjonuje w okresie od września do czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także
w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.  
Klub funkcjonuje w ramach Sekcji Aktywny Senior w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Oferta Klubu:
Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne  i  aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,  
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.  

Samorząd uczestników Klubu:  
Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Kołobrzegu, której kadencja trwa 12 miesięcy.  

Podstawy działania Klubu:
Klub działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508),  
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Zarządzenie Nr 93/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS z późn. zm.),  
 • Uchwały XLIII/662/18 Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3469),  
 • Regulaminu Klubu Senior + w Kołobrzegu.

Podmiot prowadzący:
Gmina Miasto Kołobrzeg
jednostka organizacyjna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. Okopowa 15
Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wyposażenie Klubu Senior+ Moduł I” – umowa nr 234/S4/S+/M1/2018 z 28 marca 2018 r.

Kontakt:
siedziba placówki:
Klub SENIOR+ w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15a
(budynek Centrum Spraw Społecznych)
tel. 94 35 52 518 w godzinach 16.00 – 19.00

adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15
tel. 94 35 52 333, 94 35 52 319 w godzinach 7.30 – 15.30

koordynator Sekcji Aktywny Senior:
Pani Teresa Gębczyńska, tel. 94 35 52 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kołobrzegu można składać:

 • w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15, pok. 103 lub 127 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, tel. 94 35 52 333, 94 35 52 319
 • w siedzibie Klubu Senior+ w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15a od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 16.30, tel. 94 35 52 518.  

Dokumenty do pobrania:

 1. UCHWAŁA NR XIX.662.18 z dnia 28 czerwca 2018 r. uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+
 2. Regulamin Klubu Senior+ w Kołobrzegu
 3. Deklaracja uczestnictwa – zał. 1
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem – zał. 2
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. 3
 6. Oświadczenie dotyczące wizerunku – zał. 4
 7. Zaświadczenie lekarskie – zał. 5
 8. Informacja DO – zał. 6

Aktualności Klub Senior+ w Kołobrzegu

Scena dla Seniora! Taniec i śpiew z gwiazdami…

11-03-2019 | Wyświetleń:643

Scena dla Seniora! Taniec i śpiew z gwiazdami … Seniorzy z Klubu Senior+ w Kołobrzegu i z Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów przygotowali i wystawili kolejne widowisko muzyczne z cyklu...

Czytaj więcej

Harmonogram Marzec 2019

05-03-2019 | Wyświetleń:693

Czytaj więcej

Sztuka zdobienia potraw, czyli warsztaty carvingu

27-02-2019 | Wyświetleń:714

Sztuka zdobienia potraw, czyli warsztaty carvingu Zajęcia carvingu dla uczestników Klubu Senior + w Kołobrzegu w grudniu 2018 i w styczniu 2019 roku przeprowadzone zostały przez CAFEBELIA Izabela Woźniak –...

Czytaj więcej

Bardzo potrzebni Goście

13-02-2019 | Wyświetleń:670

Bardzo potrzebni Goście W grudniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku Klub Senior+ w Kołobrzegu odwiedzili bardzo mili i bardzo potrzebni Goście. Seniorzy spotkali się ze słuchaczkami Zespołu Szkół Policealnych...

Czytaj więcej

Harmonogram Luty 2019

03-02-2019 | Wyświetleń:645

Czytaj więcej

Kolejna debata o bezpieczeństwie Seniorów

17-01-2019 | Wyświetleń:655

Kolejna debata o bezpieczeństwie Seniorów Seniorzy z Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów oraz seniorzy z Klubu Senior+ w Kołobrzegu spotkali się dziś z Komendantem Powiatowym Policji w Kołobrzegu, mł...

Czytaj więcej

Harmonogram Styczeń 2019

03-01-2019 | Wyświetleń:760

Czytaj więcej

Podróże, podróże …

17-12-2018 | Wyświetleń:732

Uczestnicy Klubu Senior+ w Kołobrzegu w II półroczu br. podróżowali wspólnie do kolejnych ciekawych miejsc. Wyjazdy edukacyjno – integracyjne odbyliśmy 21 września 2018 r. i  7 grudnia 2018 r. Pierwszy to wyjazd...

Czytaj więcej

Debata o bezpieczeństwie Seniorów

14-12-2018 | Wyświetleń:670

11 grudnia br. uczestnicy Klubu Senior + w Kołobrzegu i Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu wzięli udział w kolejnej debacie o bezpieczeństwie...

Czytaj więcej

Harmonogram Grudzień 2018

03-12-2018 | Wyświetleń:678

Plik do pobrania: HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2018r.

Czytaj więcej

Harmonogram Listopad 2018

08-10-2018 | Wyświetleń:770

Plik do pobrania: HARMONOGRAM LISTOPAD 2018r.

Czytaj więcej

Harmonogram Październik 2018

01-10-2018 | Wyświetleń:669

Plik do pobrania: HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2018r.

Czytaj więcej

Rozstrzygniecie Konkursu Jednego Wiersza edycja 2018

20-06-2018 | Wyświetleń:801

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Jednego Wiersza edycja 2018 odbyło się w Kołobrzegu 13 czerwca 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli autorzy wierszy złożonych w Konkursie oraz miłośnicy poezji z Kołobrzeskiego Klubu...

Czytaj więcej

Europejski Dzień Sąsiada

06-06-2018 | Wyświetleń:907

Europejski Dzień Sąsiada Dygowo – Siemyśl - Kołobrzeg Kołobrzeg, 29 maja 2018 r. W tym roku uczestnicy Kołobrzeskiego Klubu Seniora obchodzili Europejski Dzień Sąsiada wspólnie z seniorami z Klubu Seniora „Sercem Młodzi” w...

Czytaj więcej

Harmonogram Maj 2018

07-05-2018 | Wyświetleń:647

Plik do pobrania: HARMONOGRAM MAJ 2018r.

Czytaj więcej

Kolejna edycja Świątecznego Konkursu Florystycznego

19-03-2018 | Wyświetleń:741

Wzorem roku ubiegłego także przed tegorocznymi Świętami Wielkanocy w Kołobrzeskim Klubie Seniora odbył się Świąteczny Konkurs Florystyczny, w którym uczestniczyło 19 osób, członków Klubu. Tematem prac konkursowych są stroiki wielkanocne wykonane...

Czytaj więcej

FASCYNATORY SHOW

26-02-2018 | Wyświetleń:962

25 stycznia br. w gościnnym Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Scena dla Seniora! Uczestnicy Kołobrzeskiego Klubu Seniora i Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów wystawli...

Czytaj więcej

Harmonogram Luty 2018

02-02-2018 | Wyświetleń:980

Plik do pobrania

Czytaj więcej

Harmonogram Grudzień 2017

05-12-2017 | Wyświetleń:1046

Harmonogram sekcji/zajęć/imprez w KOŁOBRZESKIM KLUBIE SENIORA, plan na m-c GRUDZIEŃ 2017 rok Data Godziny zajęć Rodzaj zajęć Miejsce Uwagi 01.12 piątek 16.00 - 19.00 Sekcja GRY logiczne, w tym brydż Klub Seniora     16.00 - 17.30 GR. III 17.30 - 19.00 GR.IV Sekcja informatyczna...

Czytaj więcej

Harmonogram Listopad 2017

06-11-2017 | Wyświetleń:1088

Harmonogram sekcji/zajęć/imprez w KOŁOBRZESKIM KLUBIE SENIORA, plan na m-c LISTOPAD 2017 rok Data Godziny zajęć Rodzaj zajęć Miejsce Uwagi 06.11 poniedziałek 16.00 – 19.00 Sekcja rękodzieła artystycznego gr. I Klub Seniora   07.11 wtorek 11.00 12.00 13.00 Gimnastyka, gr. I Gimnastyka, gr. II Gimnastyka, gr. III MOPS, s.123   16.00 –...

Czytaj więcej