Punkt Konsultacyjno - Doradczy

Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla ekonomii społecznej został utworzony w ramach projektu "Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt świadczył bezpłatnie:

  • poradnictwo prawne
  • doradztwo finansowe
  • usługi marketingowe

obejmujące zakładanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej osobom fizycznym, grupom inicjatywnym, tworzącym się i działającym podmiotom NGO z terenu powiatu kołobrzeskiego. W latach 2012 – 2017 funkcjonowanie Punktu finansowane było ze środków własnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.