Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Bezpośredni nadzór
za-ca Dyrektora MOPS ds.Pomocy Społecznej Katarzyna Kędziora
 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu Pokój
Kierownik Działu Anita Silska tel 94 35 52 318 pokój 04
Starszy Inspektor
ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Bożena Małota tel 94 35 52 316 pokój 07
Starszy Inspektor ds. Pomocy Materialnej
dla Uczniów i Świadczeń
Pomocy Społecznej
Mariola Graczyk tel 94 35 52 393 pokój 06
Podinspektor
ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Katarzyna Kłyk tel 94 35 52 316 pokój 07
Podinspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej Magdalena Pancewicz tel 94 3552 317 pokój 06

Zakres zadań:

  • wprowadzanie danych z wywiadu środowiskowego do bazy danych systemu informatycznego,
  • wydawanie decyzji administracyjnych, przyznających lub odmawiających przyznania pomocy społecznej,
  • obsługa list wypłat i realizacja rachunków z zakresu pomocy społecznej,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy,
  • analiza statystyczna i sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej i z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  • prowadzenie postępowania w tym wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków),
  • obsługa list wypłat z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  • badanie zaangażowania środków finansowych na pomoc społeczną i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów