Dział Finansowo Księgowy

Bezpośredni nadzór
Główny Księgowy Małgorzata Jakubowska
 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Główny Księgowy Małgorzata Jakubowska tel. 94 35 52 327 pokój nr 114
Zastępca
głównego księgowego
Agnieszka Puchalska-Gierasimow tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Inspektor
ds. finansowych
Magdalena Kościelna tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor
ds. księgowości
Krystyna Derdziak tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Inspektor ds. księgowości Aleksandra Kowalczyk tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Podinspektor ds. płac (umowa na zastępstwo) Beata Kamola tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Inspektor ds. księgowości Kamila Burzych tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Kasjer Grażyna Nieszwiec tel. 94 35 52 323 parter, kasa 1
Kasjer Magdalena Kopeć tel. 94 35 52 324 parter, kasa 2 

Zakres zadań

  • Prowadzenie rachunkowości MOPS
  • Kontrola dokumentów finansowo - księgowych
  • Sporządzanie list płac pracownikom, osobom wykonującym usługi na umowy zlecenia
  • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym wypłaty gotówkowe w kasie
  • Sprawozdawczość oraz inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów

Dział księgowości pracuje w godzinach 7.30 - 15.30.
WYPŁATY W KASIE w godzinach 11:00 - 14:30