Sezam

Bezpośredni nadzór
za-ca Dyrektora MOPS ds. Pomocy Społecznej Katarzyna Kędziora

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ SEZAM

MAGAZYN ŻYWNOŚCI

ul. Unii Lubelskiej 35 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: 94 35 203 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00
Wydawanie żywności od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
Pracownicy magazynu: Róża WięcławskaEwa Sadowska

MAGAZYN RZECZY UŻYWANYCH

ul. Unii Lubelskiej 35 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: 94 35 203 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 13.00
Pracownik magazynu: Róża WięcławskaEwa Sadowska

 


Celem magazynu Sezam jest pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja rezerw żywności, która jest przekazywana osobom i rodzinom, dotkniętym objawami niedożywienia i głodu, a w szczególności rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom niepełnosprawnym, samotnym i bezdomnym. W zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych ośrodek współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem. Żywność do magazynu dostarczana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym.  Kwalifikowaniem osób  i rodzin  oraz wydawaniem skierowań do odbioru żywności z magazynu zajmują się pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

 

Kryteria kwalifikowalności
Określone w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej  (Dz. U. poz. 1769 z 2017r z póź. zm.)

  • kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 1.268 zł,
    od 1 .10.2018r. – 1.402 zł.
  • kwota kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie wynosi – 1.028 zł,
    od 1 .10.2018r. – 1.056 zł.

 

Magazyn rzeczy używanych

Celem magazynu jest pozyskiwanie od społeczności lokalnej odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz ich dystrybucja. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywana jest osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywać można do magazynu odzieżowego codziennie w godzinach od 09.00 do 13.00.