Schronisko

Bezpośredni nadzór
p.o. Dyrektor Danuta Majchrzak

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI BEZDOMNYMI - SCHRONISKO, OGRZEWALNIA

ul. Zwycięzców 12, 78-100 Kołobrzeg
 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Kierownik działu Anna Jodelis

tel.: 780 282 608

Aspiranci pracy socjalnej (wychowawcy) Ireneusz Sadownik
Piotr Kotuch
Dariusz Zieliński
Krzysztof Kramarczyk

tel.: 780 282 608