Kierownictwo MOPS

p. o. Dyrektor
Danuta Majchrzak


Z-ca Dyrektora MOPS ds. Świadczeń i Analiz
Beata Augustyn

Główny Księgowy
Małgorzata Jakubowska