Kierownictwo MOPS

Dyrektor
Beata Augustyn


Z-ca Dyrektora MOPS ds. Pomocy Społecznej

Katarzyna Kędziora

 

Z-ca Dyrektora MOPS ds. Świadczeń i Analiz
Anna Waligórska

Główny Księgowy

Małgorzata Jakubowska