Radcy Prawni

Bezpośredni nadzór
Dyrektor

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Radca prawny Maciej Dziurko tel.: 94 35 52 326 pokój nr 115
Radca prawny Robert Walkowiak tel.: 94 35 52 330 pokój nr 16