Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - Dobry Start 300 zł dla ucznia

Dobry Start 300 zł dla ucznia

Logo programu Dobry Start - Uczniowie z plecakami

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w okresie od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek ojca, matki, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby uczącej się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wzór wniosku o świadczenie dobry start dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
    Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Ważne informacje organizacyjne

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, dlatego też przy składaniu wniosków należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczeń. Osoby, które nie mają poczty elektronicznej są zobowiązane do osobistego odbioru informacji o przyznaniu świadczeń w siedzibie ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej (podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego) oraz przy pomocy Platformy Informacyjno–Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta, umożliwia przeprowadzenie całego postępowania drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w ośrodku.

Więcej informacji na temat świadczenia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-20 19:00przez:
Opublikowano:2020-09-20 00:00przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Odwiedziny:1636

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.