Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

 • Kontakt

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
  ul. Okopowa 15
  78-100 Kołobrzeg

  tel. 94 35 52 300
  fax 94 35 52 338
  e-puap /mops_kolobrzeg/skrytka

  Konta Bankowe
  Bank PKO Bank Polski S.A.
  Rachunek Bieżący Podstawowy
  66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
  Dłużnik Alimentacyjny
  16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

  NIP: 6711042993
  REGON: 003801539

Dobry Start 300 zł dla ucznia

Logo programu Dobry Start - Uczniowie z plecakami

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w okresie od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek ojca, matki, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby uczącej się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
  Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Ważne informacje organizacyjne

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, dlatego też przy składaniu wniosków należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczeń. Osoby, które nie mają poczty elektronicznej są zobowiązane do osobistego odbioru informacji o przyznaniu świadczeń w siedzibie ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej (podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego) oraz przy pomocy Platformy Informacyjno–Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta, umożliwia przeprowadzenie całego postępowania drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w ośrodku.

Więcej informacji na temat świadczenia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-20 19:00:15przez:
Opublikowano:2020-09-20 00:00:00przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Odwiedziny:342

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.