Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

 • Kontakt

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
  ul. Okopowa 15
  78-100 Kołobrzeg

  tel. 94 35 52 300
  fax 94 35 52 338
  e-puap /mops_kolobrzeg/skrytka

  Konta Bankowe
  Bank PKO Bank Polski S.A.
  Rachunek Bieżący Podstawowy
  66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
  Dłużnik Alimentacyjny
  16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

  NIP: 6711042993
  REGON: 003801539

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

 1. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  • Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

  • Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

  • Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

  • Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

   W ramach procedury NK pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

  • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • udziela kompleksowych informacji o:

   • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

   • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc

   • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

  • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 2. Kontakt do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

  Pracownicy socjalni: Alicja Sznajder, Janina Nowicka , ul. Okopowa 15A, I piętro, pokój nr 132, tel. 94 35 52 396

  w godzinach od 8:00 do 9:00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,

  we wtorek i czwartek dodatkowo w godzinach od 14:00 do 15:00

 3.  Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24:59przez:
Opublikowano:2020-09-21 00:00:00przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Odwiedziny:384

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.