Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

 1. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  • Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

  • Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

  • Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

  • Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

   W ramach procedury NK pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

  • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • udziela kompleksowych informacji o:

   • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

   • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc

   • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

  • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 2. Kontakt w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • siedziba i adres do korespondencji: 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15 a, pokój nr 8

  (wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu i godziny spotkania)

  Pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Alicja Sznajder, Edyta Milewska

  • siedziba i adres do korespondencji: 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15 a, pokój
   nr 14
   (wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu i godziny spotkania)

  • nr telefonu: 94 35 52 396, kontakt w godzinach:

  • poniedziałek 8.00 – 9.00

  • wtorek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

  • środa 8.00 – 9.00

  • czwartek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

  • piątek 8.00 – 9.00.

  Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

  • realizator zadania: Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień (działanie współfinansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2022)

  • siedziba: budynek Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 a (parter)

  • nr telefonu: 94 71 36 145, kontakt w godzinach pracy Punktu

  • oferta specjalistycznego wsparcia:

  • psycholog Aleksandra Antczak - poniedziałki, godziny 16.00 – 18.00

  • psycholog Daria Deroń – wtorki, godziny 15.30 – 17.30

  • radca prawny Mariola Maksymowicz - środy godziny 14.00 – 16.00

  • terapeuta uzależnień Małgorzata Szczubkowska - czwartki godziny 15.00 – 17.00

  Osoby zainteresowane mogą umawiać się telefonicznie na spotkania w Punkcie dzwoniąc w godzinach pracy Punktu. Możliwe jest także telefoniczne skorzystanie ze wsparcia.

 3.  Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24przez:
Opublikowano:2020-09-21 08:24przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2022-03-11 08:23przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Odwiedziny:5316

Rejestr zmian

 • [2022-03-11 08:23:06]Damian PabinDodanie nowego pliku
 • [2022-02-08 09:19:05]Damian PabinAktualizacja strony
 • [2022-02-08 09:17:18]Damian PabinAktualizacja artykułu
 • [2021-09-13 12:19:32]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-07-22 07:28:06]Anna WaligórskaAktualizacja strony