Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

  Przemocy może doświadczyć każdy. Bez znaczenia jest miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, status materialny czy społeczny.

  Przemoc to nie tradycja!

  Dla przemocy nie ma żadnego usprawiedliwienia!

  Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, każdy kto się o nim dowie ma obowiązek powiadomić prokuratora lub Policję (art. 304§1 kpk).

  Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uregulowane zostało w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

  W sytuacji uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie podejmuje się procedurę Niebieskiej Karty. Obowiązek ten spoczywa na przedstawicielach podmiotów:

  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej

  • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

  • Policja

  • oświata

  • ochrona zdrowia.

  Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

  Niebieska Karta A przekazywana jest Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu, powołanemu przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Zespół to grupa specjalistów współpracujących ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, Zespół powołuje grupy robocze. Ich zadaniem jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

  Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji swoich zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

  Każda osoba, która doznaje przemocy w rodzinie, jest jej świadkiem lub stosuje przemoc w rodzinie może zgłosić się po pomoc.

  Kontakt w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • siedziba i adres do korespondencji: budynek Centrum Spraw Społecznych
   78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A, pokój 8

  • nr telefonu: 94 35 52 390; 94 35 52 396, kontakt w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail - zespol.interdyscyplinarny@mops.kolobrzeg.pl.

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Alicja Sznajder, Edyta Milewska

  • siedziba: budynek Centrum Spraw Społecznych 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A, pokój nr 14

  • nr telefonu: 94 35 52 396, kontakt w godzinach:

  poniedziałek 8.00 – 9.00

  wtorek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

  środa 8.00 – 9.00

  czwartek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

  piątek 8.00 – 9.00.

  1. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

  • realizator zadania: Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień (działanie współfinansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2022)

  • siedziba: budynek Centrum Spraw Społecznych 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A (parter)

  • nr telefonu: 94 71 36 145, kontakt w godzinach pracy Punktu

  • oferta specjalistycznego wsparcia:

  psycholog Aleksandra Antczak - poniedziałki, godziny 16.00 – 18.00

  psycholog Daria Deroń – wtorki, godziny 15.30 – 17.30

  radca prawny Mariola Maksymowicz - środy godziny 14.00 – 16.00

  terapeuta uzależnień Małgorzata Szczubkowska - czwartki godziny 15.00 – 17.00.

  1. Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24przez:
Opublikowano:2020-09-21 11:44przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-01-05 11:44przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Odwiedziny:6206

Rejestr zmian

 • [2023-01-05 11:44:39]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 07:29:45]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-03 10:17:58]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-03-11 08:23:06]Damian PabinDodanie nowego pliku
 • [2022-02-08 09:19:05]Damian PabinAktualizacja strony
 • [2022-02-08 09:17:18]Damian PabinAktualizacja artykułu
 • [2021-09-13 12:19:32]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-07-22 07:28:06]Anna WaligórskaAktualizacja strony