Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

 1. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  • Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

  • Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

  • Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

  • Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

   W ramach procedury NK pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

  • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • udziela kompleksowych informacji o:

   • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

   • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc

   • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

  • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 2. Kontakt do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

  Pracownicy socjalni: Alicja Sznajder, Edyta Milewska , ul. Okopowa 15A, I piętro, pokój nr 14, tel. 94 35 52 396

  w godzinach od 8:00 do 9:00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,

  we wtorek i czwartek dodatkowo w godzinach od 14:00 do 15:00

  Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych funkcjonuje w Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 A pok. 214. Numer telefonu 94 71 36 145.

  Punkt działa od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 18.00 i oferuje wsparcie następujących specjalistów:

  • radca prawny, Pan Aleksander Bolko - poniedziałki
  • psycholog, Pan Jacek Pawłowski - wtorki
  • pracownik socjalny, Pani Renata Więzowska - środy
  • psychoterapeuta uzależnień, Pani Katarzyna Strojek - czwartki.

  Osoby zainteresowane mogą umawiać się telefonicznie na spotkania w Punkcie dzwoniąc w godzinach pracy Punktu. 

  Filie Punktu działają:

  • w Szkole Podstawowej Nr 6 (Radzikowo) - wtorki, godziny 16.00 - 18.00
  • w Szkole Podstawowej Nr 9 (Podczele) - środy, godziny 15.00 - 17.00.

  W Filiach doraźnego wsparcia udziela Pani Małgorzata Maj.

 3.  Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24przez:
Opublikowano:2020-09-21 12:21przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2021-09-13 12:19przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Odwiedziny:4461

Rejestr zmian

 • [2021-09-13 12:19:32]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-07-22 07:28:06]Anna WaligórskaAktualizacja strony