Projekt „Poszerzanie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023”

 

Projekt „Poszerzanie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023” dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich, a jego realizatorem w imieniu Gminy Miasto Kołobrzeg jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Kołobrzegu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest poszerzenie w Kołobrzegu oferty usług opiekuńczych, poprzez świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i teleopieki, dla osób starszych niesamodzielnych, objęcie usługami asystenckimi osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie opiekunów faktycznych  w postaci dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej.

PLANOWANE EFEKTY

Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:

  • objęcie usługami opiekuńczymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz teleopieką  20 osób (min 15 K)
  • objęcie usługami asystenckimi  5 osób niepełnosprawnych (min 2 K),
  • wsparcie w postaci dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej minimum 50 opiekunów faktycznych (min 40K).

Oprócz efektów wymiernych dla uczestników projektu ważne są korzyści niemierzalne polegające m.in. na:

  • zmniejszeniu niesamodzielności u osób które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu  podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych, oraz kompensowanie utraconej samodzielności,
  • uzyskanie wsparcia psychologicznego, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących specyfiki funkcjonowania osoby zależnej.
  • podejmowanie działań umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania,
  • zwróceniu uwagi środowiska lokalnego na problemy osób starszych niesamodzielnych, niepełnosprawnych.                                                         

 

Dofinansowanie projektu z UE:   960 098,76 zł

Budżet państwa:                           112 953,60 zł

Wkład własny beneficjenta:           56 476,44 zł

Wartość projektu:                       1 129 528,80 zł

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM PROSIMY O KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15

Sekretariat: tel. 94 35 52 300; fax 94 35 52 338 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Usług Opiekuńczych: pok. 112 – 113, tel. 94 35 52 329

Dział Pracy Socjalnej: pok. 140, tel. 94 35 52 306, 94 35 52 305

Biuro projektu: pok. 103, 127 i 128, tel. 94 35 52 319, 94 35 52 333, 94 35 52 331

 

 

Wsparcie dla opiekunów faktycznych

w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”

Oferta projektowa skierowana jest do zamieszkujących w Kołobrzegu osób pełniących funkcję opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (zadanie 2 projektu). 

 

Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy opiekunom faktycznym dostęp do pomocy psychologicznej, szkoleń, warsztatów i doradztwa prawnego, spotkań integracyjnych oraz opieki wytchnieniowej.

Udział opiekunów faktycznych w projekcie jest nieodpłatny.

Informacji o wsparciu dla opiekunów faktycznych udziela pracownik Działu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu ul. Okopowa 15

osobiście:

pokój nr 13, parter

w godzinach 13.00 – 15.00

telefonicznie:

tel. 94 35 52 331

w godzinach 8.00 – 13.00

za pośrednictwem maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

 

Zapraszamy mieszkańców Kołobrzegu do skorzystania z oferty projektowej