Rewitalizacja Społeczna

Aktualności


Program Rewitalizacja Społeczna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 

PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ „LOKALNE CENTRUM ROZWOJU PARTNERSKI PROGRAM REWITALIZACJI CZERWONE KOSZARY W KOŁOBRZEGU„

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Gmina Miasto Kołobrzeg / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, realizuje  projekt w zakresie „Rewitalizacji Społecznej”.

Projekt trwa do 30 listopada 2014r.

Celem głównym projektujest wzmocnienie spójności społecznej poprzez aktywną integrację, wzmocnienie kapitału społecznego oraz wypracowanie trwałego partnerskiego modelu współpracy mieszkańców obszaru rewitalizowanego „Czerwone Koszary” w Kołobrzegu.

Obszar „Czerwonych Koszar” obejmuje ulice: Jedności Narodowej, Św. Macieja, Szarych Szeregów, Łopuskiego, Żurawią oraz Mazowiecką.

W ramach projektu oferujemy ciekawe i rozwijające zajęcia dla mieszkańców „Czerwonych Koszar”.

Dzieci i młodzież zapraszamy na:

 • zajęcia warsztatowe SKATEPARK, „ MŁODY ŻEGLARZ”,
 • zajęcia teatralne, artystyczne, czytelniczo-medialne, taneczne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • kina podwórkowe,
 • wyjazdy integracyjne.

Osoby starsze w tym seniorów zapraszamy na :

 • warsztaty fotograficzno - filmowe,
 • warsztaty z obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych oraz stron i portali internetowych,
 • warsztaty kulinarne,
 • poradnictwo obywatelskie,
 • kina podwórkowe,
 • kawiarenki sąsiedzkie,
 • wyjazdy integracyjne.

Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zapraszamy  na zajęcia Klubu Integracji Społecznej:

 • treningi kompetencji zawodowych,
 • szkolenia zawodowe,
 • spotkania z przedstawicielami grup zawodowych,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • poradnictwo  prawno – administracyjne.

Pozostałych mieszkańców zapraszamy na:

 • kawiarenki internetowe,
 • kawiarenki czytelnicze,
 • kawiarenki sąsiedzkie,
 • warsztaty ogólnorozwojowe,
 • wyjazdy integracyjne,
 • kina podwórkowe,
 • poradnictwo obywatelskie.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach diagnostycznych w celu wypracowania partnerstwa lokalnego:

 • pracowników służb społecznych
 • radnych osiedla, organizacji pozarządowych,
 • radnych gminy, pracowników Urzędu Gminy związanych LPR, zarządców nieruchomości.

UWAGA!

W trakcie ferii zapraszamy dzieci, młodzież oraz seniorów do Laboratorium Aktywności na zajęcia pokazowe z robienia biżuterii oraz na warsztaty fotograficzne.
Zajęcia i warsztaty odbędą się 25 i 27 lutego w budynku Centrum Medycznego „Inter Medical”, przy ul. Łopuskiego 52.

Harmonogram zajęć:

 9.30 - 11.30    dzieci od 6 – 13 lat
12.00 - 14.00     młodzież do lat 18
14.30 - 16.30   seniorzy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

BIURO PROJEKTU W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 w Kołobrzegu

sekretariat @mops.kolobrzeg.pl, T: +48 94 35 523 00

www.czerwonekoszary-rewitalizacja.kolobrzeg.eu

www.czerwonekoszary.kolobrzeg.eu

www.laboratorium-aktywnosci.kolobrzeg.eu

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

SIEDZIBA

TEL. KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

TERESA GĘBCZYŃSKA

KIEROWNIK PROJEKTU

piętro I, pok.127

94 35 52 333

+48 530 065 541

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANETA KOT

INSPEKTOR DS.OBSŁUGI PROJEKTU, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

piętro I, pok.127

94 35 52 333

+48 883 621 728

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARINA FITAŁ

TRENER PRACY

piętro I, pok.123B

+48 883 621 729

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AGNIESZKA  DUDZIŃSKA

PRACOWNIK SOCJALNY

piętro I, pok.128

94 35 52 331

+48 530 455 883

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IWONA BOJKO

PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA

piętro I, pok.123B

+48 530 455 882

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

BIURO PROJEKTU STOWARZYSZENIE CZAS PRZESTRZEŃ TORZSAMOŚĆ

W Szczecinie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  T: +48 91 8 522 594

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

SIEDZIBA

TEL. KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

ANTONI SOBOLEWSKI

KOORDYNATOR LCR

Al. Piastów 1/6

70 -325 Szczecin

+48 601 504 905

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MILENA ULRYCH

PRACOWNIK DS. ADMINISTRACJI

 48 91 350 70 90
+48 501 703 543

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROMANA KRZEWICKA

ANIMATOR PARTNERSTWA

+48 601 402 835

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ALINA LIZAK

ANIMATOR

ul. Łopuskiego 52

78-100 Kołobrzeg,

piętro I, pok.121,122,123

+48 94 713 62 39
+48 533 977 811

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EWA MICHALEWICZ

ANIMATOR

+48 94 713 62 39
+48 535 977 811

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATARZYNA JAROSZEWICZ ANIMATOR   +48 508 623 296 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Rewitalizacja - to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych inicjowany przez JST w celu wyprowadzenia obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysu w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju