Informacje ogólne

 

Aktualności

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) oraz drogą tradycyjną (po uprzedniej rezerwacji terminu).

Z uwagi na zniesienie kryterium dochodowego nowy formularz wniosku został znacznie uproszczony i skrócony dzięki temu łatwiej można składać wnioski drogą elektroniczną. Do czego bardzo zachęcamy.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest  już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Informacja o przyznaniu świadczenia przesyłana jest na adres poczty elektronicznej klienta. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta może odebrać informację              o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Od 1 lipca2019r. rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie w takim przypadku jest wypłacane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Druk wniosku: https://https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawczewww.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze